Vergoeding gebitsprothese (kunstgebit)

Indien meerdere tanden of kiezen ontbreken in je gebit, kan een (partiële) gebitsprothese (kunstgebit) uitkomst bieden. Een kunstgebit wordt ook wel een uitneembare prothese genoemd. Hoe wordt een gebitsprothese geplaatst? En tot op welke hoogte komen de kosten hiervan via je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking?

Vergoedingen gebitsprothese (kunstgebit) vergelijken

Wat is het nut van een gebitsprothese (kunstgebit)?

Het ontbreken van een aantal tanden of kiezen bemoeilijkt allereerst natuurlijk het kauwen en bijten op eten. Daarnaast kan het ook spraakproblemen opleveren. Een andere belangrijke reden is cosmetisch van aard, een kunstgebit kan je een mooie glimlach teruggeven. Ten slotte kan het ook scheefgroei van de overige tanden voorkomen.

Hoe wordt een gebitsprothese geplaatst?

Er kan allereerst onderscheid worden gemaakt tussen volledige en partiële prothesen. Een volledige prothese vervangt als het ware je hele gebit, in het geval alle tanden en kiezen ontbreken. Een partiële prothese is een kunstgebit op maat die de ruimte opvult waar een aantal tanden of kiezen ontbreken. Laatstgenoemde prothese wordt gemaakt van of een kleine plaat kunsthars dat wordt bevestigd aan je bestaande gebit of via een uitneembare frameprothese (deze gedeeltelijke prothese wordt via een metalen frame verankerd door middel van een kliksysteem op je bestaande gebit).

Om het kunstgebit passend te maken, zal allereerst een gebitsafdruk worden gemaakt. Aan de hand van deze afdruk zal een tandtechnicus een gipsmodel vervaardigen. Dit model wordt vervolgens in je mond gepast om de kaakposities vast te stellen, om het kunstgebit in een later stadium zo af te stellen dat de tanden goed op elkaar sluiten. Een volledige gebitsprothese ofwel kunstgebit heeft een gehemelteplaat (bovenkaak) of hoefijzervorm (onderkaak).

Hierop volgend zal een proefprothese worden vervaardigd. Deze zal door je tandarts in je mond worden gepast. Hij zal onder meer willen weten of de prothese goed aanvoelt en er goed uitziet. Indien dit allemaal in orde is, zal de tandtechnicus de prothese compleet afwerken. Pas op dat moment zal je tandarts de nodige tanden en kiezen trekken. Zo loop je niet gebitsloos over straat en beschermt de prothese als het ware als een verband de wonden ontstaan door de noodzakelijke tandextractie.

Tarieven

De tarieven voor het vervaardigen en plaatsen van een kunstgebit zijn vastgelegd in de zogenaamde P-codes. Hier volgen een aantal voorbeelden ter verduidelijking:

Behandelcode Omschrijving behandeling Tarief
P30 volledig kunstgebit boven- en onderkaak. € 372,53
P25 volledig kunstgebit onderkaak. € 229,25
P21 volledig kunstgebit bovenkaak. € 171,94

info_outlineTarieven 2019

Vergoeding door je zorgverzekering

Vanuit je basisverzekering krijg je 75% van de kosten voor een kunstgebit vergoed. Bepaalde zorgverzekeraars hebben prijsafspraken met zorgverleners, het kan zijn dat bij dergelijke gecontracteerde zorgverleners zelfs 100% van het gecontracteerde tarief wordt vergoed. Als je een kunstgebit of implantaat nodig hebt, wordt dit onder dezelfde voorwaarden vergoed.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is 25% van de kosten. Wil je ook een vergoeding ontvangen voor dit deel van de kosten? In dat geval kan je een aanvullende verzekering afsluiten.

Eigen risico

Omdat de kosten voor een kunstgebit vanuit het basispakket worden vergoed, geldt het verplicht eigen risico. Dit is het deel van de zorgkosten dat voor eigen rekening komt. In 2018 is het eigen risico vastgesteld op €385,-. Je betaalt het eigen risico eenmalig. Heb je al eerder andere zorgkosten gemaakt die onder het eigen risico vallen? Dan betaal je alleen het resterende deel.

Aanvullende verzekering

De eigen bijdrage van 25% kan je vergoed krijgen via een groot aantal van de aanvullende tandartsverzekeringen. Je krijgt dan een bepaald percentage van deze kosten vergoed tot een bepaald maximumbedrag. In onderstaand overzicht worden diverse verzekeraars met elkaar vergeleken:

Tabeloverzicht

ONVZ Behandeling Vergoeding
Tandfit A Kunstgebit (P-codes) 75% tot maximaal €250,-
Tandfit B Kunstgebit (P-codes) 75% tot maximaal €750,-
Tandfit C Kunstgebit (P-codes) 75% tot maximaal €1.500,-
Tandfit D Kunstgebit (P-codes) 100% tot maximaal €1.500,-
Bekijken
Zilveren Kruis Behandeling Vergoeding
1 Ster Kunstgebit (P-codes) 100% tot maximaal €250,-
2 Sterren Kunstgebit (P-codes) 100% tot maximaal €500,-
3 Sterren Kunstgebit (P-codes) 100% tot maximaal €1.000,-
4 Sterren Kunstgebit (P-codes) 100% tot maximaal €1.250,-
Bekijken

info_outlinePremies, voorwaarden en vergoedingen gelden voor 2019

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2018 Tandartsverzekering.nl