Aanvullende tandartsverzekering

Is het verstandig een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten? Deze overweging wordt door veel mensen gemaakt op het moment dat ze voor de keuze staan een eventuele aanvullende verzekering af te sluiten. Naast andere aanvullende verzekeringen die je kan afsluiten bij je zorgverzekering, is het mogelijk een tandartsverzekering af te sluiten die tot een bepaald maximumbedrag je tandartskosten vergoed.

Vergoeding basispakket

De tandartskosten vallen na je 18e buiten het basispakket, met uitzondering van een aantal bijzondere tandheelkundige ingrepen. Lees meer over de vergoeding van tandartskosten in het basispakket. Om een deel van de tandartskosten vergoed te krijgen, dien je dus een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Aanvullende tandartsverzekering; een goed idee?

Indien je kiest voor het afsluiten van een aanvullende tandartsverzekering kan je besparen op de kosten van mondzorg, tandartsbehandelingen en overige tandheelkundige zorg. Welke tandartsverzekering het beste bij je past is onder meer afhankelijk van de staat van je gebit, nu de premie en dekking per verzekeraar behoorlijk van elkaar kunnen verschillen.

Om te bepalen welke tandartsverzekering het beste bij je past dien je te kijken naar de te verwachten tandartskosten voor het komende jaar en de netto vergoeding die de aanvullende verzekering je biedt. De netto vergoeding is het verschil tussen de maximale jaarlijkse vergoeding die je verzekeraar voor tandartskosten biedt en de te betalen premie.

Voorbeeld

Je kiest voor een tandartsverzekering die voor 100% maximaal €250,- aan tandartskosten per jaar vergoed. Je dient daarvoor €12,95 premie per maand te betalen. Dat is €155,40 premie per jaar. De netto vergoeding die je bij de verzekeraar ontvangt is het verschil tussen de te betalen premie per jaar (€155,40) en de maximale jaarlijkse vergoeding (€250,-). Dat komt in dit voorbeeld dus neer op een netto vergoeding van ongeveer €95,-.

Dit zijn dus de kosten die je zonder tegenprestatie vergoed krijgt van je verzekeraar. Indien je verwacht meer kosten te maken kan je voor een aanvullende tandartsverzekering kiezen met een hogere netto vergoeding. Je betaalt dan vaak ook meer premie, houd deze balans dus goed in de gaten alvorens je een aanvullende tandartsverzekering afsluit.

Wat krijg je met een aanvullende verzekering vergoed?

Wat je exact vergoed krijgt, is zeer verschillend per verzekeraar en per aanvullende verzekering die je afsluit. Je verzekeraar vergoed een bepaald percentage van het maximale bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt. In de regel geldt: hoe hoger de vergoeding, hoe hoger de premie die je betaalt.

Maximale jaarlijkse vergoeding

Verzekeraars werken dus met een maximale jaarlijkse vergoeding. De hoogte van deze vergoeding bepaalt in hoeverre je de in een jaar gemaakte tandartskosten bij je verzekeraar kan verhalen. De vergoedingen kunnen variëren van €250,- tot zelfs €1.750,- per jaar.

Vergoedingspercentage

Daarnaast werken verzekeraars met een vergoedingspercentage. Dit percentage bepaalt welk deel van de tandartsrekening je van de verzekeraar vergoed krijgt en welk deel voor eigen rekening komt. In veel gevallen krijg je 100% van de gemaakte kosten vergoed. Bij bepaalde pakketvormen, met name de pakketten die tegen een lage premie worden aangeboden, kan een percentage van 75% gelden.

Voorbeeld

Je verzekeraar vergoedt maximaal €250,- per jaar aan tandartskosten, waarbij het vergoedingspercentage 75% bedraagt. Dat betekent dat je verzekeraar van elke tandartsrekening 75% van de kosten vergoed en je zelf 25% van die kosten dient te betalen. Om je maximale vergoeding van €250,- te halen dien je €333,- aan tandartskosten te maken. De kosten van een dergelijke aanvullende verzekering zijn gemiddeld €12,- per maand. Dit bedrag komt bovenop de premie die je reeds voor je basispakket betaalt.

Behandelingen

Welke behandelingen bij de tandarts komen voor vergoeding in aanmerking via je aanvullende tandartsverzekering? Niet alle behandelingen komen namelijk voor vergoeding in aanmerking en voor bepaalde behandelingen krijg je slechts een bepaald percentage van de kosten vergoed. Hieronder een overzicht ter verduidelijking. Bij de meeste verzekeraars geldt:

  • 100% vergoeding van controlekosten en een second opinion, het vullen van gaatjes, trekken van tanden of kiezen en mondhygiëne.
  • 75% vergoeding voor minder voorkomende overige tandheelkundige kosten, zoals het plaatsen van kronen, bruggen, inlays of implantaten.

Acceptatiebeleid verzekeraars

Voor de tandartsverzekering als aanvullende verzekering geldt een acceptatiebeleid. Dat betekent dat je verzekeraar je kan weigeren indien het daarvoor gegronde redenen heeft en voorwaarden tot toelating mag opstellen. Verzekeraars kunnen een voorselectie te houden met behulp van vragenlijsten of een tandartsverklaring van je vragen om inzicht te krijgen in de staat van je gebit. Lees meer over het acceptatiebeleid van verzekeraars.

Aanvullende tandartsverzekeringen vergelijken

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl