Mondzorgverleners mogen extra kosten in rekening brengen

De tarieven van tandartsen en andere mondzorgverleners zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgelegd. Bij elke behandeling hoort een code, waaraan een bepaald tarief is gekoppeld. Dit is het maximale tarief dat een tandarts voor een bepaalde behandeling mag rekenen. Op deze manier zorgt de NZa ervoor dat mondzorgkosten transparant blijven en niet boven het door hen gestelde maximum tarief kunnen komen. De codes en tarieven worden aan het eind van het kalenderjaar bekend gemaakt voor het jaar erop. De tarieven worden dus jaarlijks aangepast, conform de inflatie en actuele ontwikkelingen binnen de mondzorg.

Toeslag vanwege corona maatregelen

Door de huidige ontwikkelingen zijn mondzorgverleners op het moment genoodzaakt extra kosten te maken. Door corona hebben tandartsen maatregelen moeten treffen om het bezoek aan hen veilig te houden. Denk hierbij aan het plaatsen van spatschermen, aanschaffen van extra beschermend materiaal om in te werken, desinfectiemiddelen enzovoorts. Daarnaast kunnen mondzorgverleners soms minder patiënten behandelen op een dag, omdat ze meer tijd nodig hebben om de behandelkamer en apparatuur gereed te maken voor de volgende patiënt. Al deze extra maatregelen konden tot op heden niet doorgerekend worden aan de patiënt, omdat de tandartsen gebonden waren aan de codes en bijbehorende tarieven van de NZa. Om de mondzorgverleners tegemoet te komen is de NZa nu met de mogelijkheid gekomen van een speciale corona toeslag.

Extra kosten SARS-CoV-2

De speciale corona toeslag is op de rekening van de tandarts terug te vinden onder vermelding van ‘extra kosten SARS-CoV-2’ en bedraagt €4,26. De toeslag is van kracht van 1 augustus 2020 tot 1 november 2020. Het is mogelijk dat mondzorgverleners de toeslag langer mogen rekenen: voor 1 november zal er een evaluatie plaatsvinden of de extra maatregelen vanwege de corona crisis nog steeds genomen dienen te worden bij mondzorgverleners. Is dit het geval, dan zal de toeslag naar alle waarschijnlijkheid ook in de maand december en in 2021 blijven gelden.

Wordt de corona toeslag vergoed door mijn verzekeraar?

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt, dat de corona toeslag sowieso door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Voor volwassen is het afhankelijk van hoe en waar ze verzekerd zijn. Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering? Dan wordt de toeslag niet vergoed. Heeft u wel een aanvullende tandartsverzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat u de corona toeslag niet zelf hoeft te betalen. Verzekeraars mogen zelf beslissen of ze de corona toeslag vergoeden of niet, door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar weet u van te voren waar u aan toe bent.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2023 Tandartsverzekering.nl