Hygiëne bij de tandarts

Sommige mensen nemen zonder moeite plaats in de tandartsstoel, terwijl een ander er al weken van de voren tegenop ziet. De felle lamp, het wegschrapen van tandsteen of het uitboren van een gaatje zijn enkele handelingen waar je je zorgen over kunt maken. Waar in de meeste gevallen echter niet direct aan wordt gedacht is de hygiëne van de praktijk en de arts zelf. En dit is natuurlijk wel erg belangrijk is voor zowel je gezondheid als de ervaring bij de mondzorgverlener. Om een goede hygiëne bij de tandarts te waarborgen heeft de KNMT een richtlijn opgesteld.

In dit artikel wordt de richtlijn van de KNMT toegelicht en lees je over aandachtspunten omtrent hygiëne bij de tandarts. Er is tevens aandacht besteed aan het indienen van een klacht bij ontevredenheid.

Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

Het initiatief voor de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ komt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, afgekort als KNMT. Dit is de beroepsvereniging van de tandarts, kaakchirurg en orthodontist. In samenwerking met diverse verenigingen en instanties, zoals de Stichting Werkgroep Infectie Preventie en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, zijn de hygiënemaatregelen in deze richtlijn gebundeld. Je kunt hierbij denken aan persoonlijke hygiëne, specifieke handhygiëne, het beleid bij ziekten en infecties, bloedcontact, desinfectie van de praktijk en sterilisatie van instrumenten. Er zijn tevens persoonlijke beschermingsmiddelen voor de mondzorgverlener opgenomen in de richtlijn.

De KNMT heeft ook het Kwaliteitsregister Tandartsen opgericht. Dit is een register waar tandartsen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen in zijn opgenomen.

Wat is belangrijk?

In deze alinea worden enkele maatregelen voor het waarborgen van hygiëne bij de mondzorgverlener toegelicht:

  • Persoonlijke hygiëne maatregelen, waaronder het verzorgen van nagels (geen nagellak en kunstnagels), het niet dragen van sieraden en het dragen van gesloten schoenen;
  • Handhygiëne: de arts dient de handen direct voor en na handcontact met de patiënt te desinfecteren en een kraan met handsfree bediening te gebruiken. Wondjes op de handen moeten altijd afgedekt zijn, ook wanneer handschoenen worden gedragen;
  • Beschermingsmaatregelen voor de arts: de arts dient en mondneusmasker te dragen en enkel middelen en producten, zoals handschoenen, te gebruiken die voorzien zijn van een keurmerk.

De volledige richtlijn kun je op de website van de KNMT vinden.

Reiniging van de praktijk

Er liggen tientallen mensen op dezelfde dag als jij in de stoel en een uitstekende hygiëne bij de tandarts is dan ook niet vanzelfsprekend. Het is in elk geval van belang dat de behandelstoel iedere dag gereinigd wordt en dat bepaalde instrumenten met water worden gespoeld. Elk instrument dat in contact komt met mondweefsel moet gedesinfecteerd worden.

Klacht bij onhygiënische tandartspraktijk

Het kan zijn dat je twijfelt aan de hygiëne van de arts of praktijk. Merk je bijvoorbeeld dat de arts eet en drinkt in de behandelruimte of dat hij of zij geen handschoenen of mondneusmasker draagt? Ruikt het vreemd of lijken de instrumenten en de praktijk niet steriel? Je kunt de klachten op een rustige manier uiten naar de arts. Vind je dit lastig of kom je er met de arts niet uit? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) van de KNMT. Het is geen bureau voor klachten, maar zij kunnen je wel verder helpen met informatie over het indienen van de specifieke klacht. Meer informatie kun je lezen op de specifieke pagina over klachten.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl