Tandarts gehandicaptenzorg

Er bestaan bijzondere, daartoe gespecialiseerde tandartsen voor mensen die lijden aan een verstandelijke handicap dan wel een motorische of meervoudige beperking. Dergelijke tandartsen laten een grote mate van affiniteit zien met de betreffende doelgroep en zorgen voor een op de beperking of handicap toegesneden behandeling. Welke bijzonderheden kennen de behandelingen van de tandarts gehandicaptenzorg en in hoeverre komen deze behandelingen via de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking?

Behandeling

Zoals reeds aangestipt, heeft de tandarts die zich toespitst op gehandicaptenzorg een speciale, daartoe aangewezen postdoctorale opleiding gevolgd. Met deze opleiding is de tandarts in staat de behandeling zo goed mogelijk aan te passen op de handicap. In geval van een verstandelijke handicap, is de tandarts op de hoogte van de te onderscheiden ontwikkelniveau ‘s en weet zijn communicatie hier op aan te passen. De tandarts zet bovendien geen tijdsdruk op de behandeling, de behandeling kan zoveel tijd als nodig in beslag nemen.

Indien de gehandicapte bovendien angstig is voor de tandarts, kan de tandarts een hierop toegespitste angstbehandeling geven om de gehandicapte op zijn of haar gemak te stellen. Niet alleen de tandarts, maar ook de praktijken zijn aangepast op gehandicaptenzorg. Dat betekent bijvoorbeeld dat de praktijk volledig rolstoeltoegankelijk is gemaakt.

Waar kan de gehandicapte voor zijn behandeling terecht?

Dit is neergelegd in de regeling bijzondere tandheelkunde. Uit deze regeling volgt dat gehandicapte patiënten een behandeling kunnen ondergaan bij hun eigen tandarts indien slechts extra behandeltijd is vereist. Ook kunnen patiënten terecht bij instellingen die naast ondersteuning voor mensen met een verstandelijke handicap ook tandheelkundige zorg aanbieden. Ten slotte is het mogelijk de behandeling te ondergaan bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Deze centra bieden specialistische tandheelkundige zorg.

Machtiging

Op het moment dat er behoefte bestaat aan een tandarts die zich heeft toegelegd op gehandicaptenzorg, is een machtiging vereist van de zorgverzekeraar om een vergoeding te ontvangen voor de door de tandarts extra geïnvesteerde tijd in de behandeling. Na toestemming is het pas mogelijk de bijzondere tandheelkundige behandeling te ondergaan.

Vergoeding zorgverzekering

Bepaalde gehandicapten hebben een indicatie voor verblijf en behandeling in een instelling die mensen met een verstandelijke handicap verzorgen, ondersteunen en woonruimte bieden. Via de AWBZ komt voor deze doelgroep tandheelkundige zorg voor vergoeding in aanmerking met betrekking tot alle mondzorgbehandelingen.

Wat betreft gehandicapten die geen indicatie hebben met betrekking tot verblijf en behandeling in een zorginstelling, gelden de normale voorwaarden wat betreft vergoeding van de behandelkosten door de verzekering. Kinderen tot 18 jaar krijgen mondzorg vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor mensen die lijden aan een bijzondere aandoening, bijvoorbeeld een groei- of ontwikkelstoornis aan mond of kaak.

Wel is het, zoals hierboven beschreven, via een machtiging mogelijk de extra behandeltijd als gevolg van de handicap vergoed te krijgen. Om voor het overige een vergoeding te krijgen als volwassene, dien je derhalve een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl