Kindertandarts

Voor veel kinderen is een tandartsbezoek een spannende aangelegenheid, zeker het allereerste bezoek. Het is echter van belang voor kinderen om regelmatig naar de tandarts te gaan. Op deze manier wordt niet alleen een gezonde gebitsontwikkeling gewaarborgd, maar wordt er ook voor gezorgd dat je kind langzaam kan wennen aan deze bezoekjes. Dit kan angst op latere leeftijd voorkomen. Het is gebruikelijk om kinderen op jonge leeftijd (al voor de 2e verjaardag) mee te nemen op momenten dat je als ouder voor controle naar de tandarts gaat. Maar wat als je kind bovenmatig angstig is? Of gedragsproblemen heeft? In dat geval kan de kindertandarts uitkomst bieden.

Kindertandarts

Op het moment dat je kind zeer angstig is voor de tandarts of met gedragsproblemen kampt die de behandeling bemoeilijken, kan je kind door de gewone tandarts naar een kindertandarts worden doorverwezen. Ook kan het zijn dat je kind, gezien de jonge leeftijd, een groot aantal gaatjes heeft die niet bij de gewone tandarts uitgebreid behandeld kunnen worden. De kindertandarts kan dan (gedeeltelijk) de behandeling overnemen.

De pedodontoloog, ofwel kindertandarts, is een specialist opgeleid in de kindertandheelkunde. Deze tandartsen weten om te gaan met de bijzondere situatie van je kind en stemmen de behandeling daar op af. Ook kinderen die geestelijk of lichamelijk beperkt zijn of met andere medische problematiek kampen kunnen bij deze tandarts terecht.

Vergoeding

In hoeverre worden de behandelingen bij de kindertandarts vergoed door je zorgverzekering? Kinderen tot 18 jaar krijgen tandheelkundige behandelingen volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering van de verzekerde ouder. Dit geldt ook voor de behandelingen genoten bij de kindertandarts. Bepaalde specifieke behandelingen, zoals het plaatsen van een brug of kroon, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Indien gewenst, kan daarvoor een aanvullende tandartsverzekering worden afgesloten. Het is verstandig om de de verschillende aanvullende tandartsverzekeringen te vergelijken.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Werkwijze kindertandarts

Een kindertandarts zal zich allereerst verdiepen in de persoonlijke situatie. Wellicht heef je kind in het verleden nare ervaringen gehad? Of misschien kampt je kind met gedragsproblemen. De tandarts zal zich een totaalbeeld willen vormen om tot een op de situatie toegespitst behandelplan te komen.

Om een vertrouwensband op te bouwen zal de tandarts het kind stap voor stap laten wennen aan de verschillende noodzakelijke behandelingen. Door transparantie voor, tijdens en na de behandeling en duidelijke afspraken probeert de tandarts het kind op zijn of haar gemak te stellen.

Een kindertandarts voert in principe precies dezelfde behandelingen uit als de gewone tandarts. Om het kind rustig te laten wennen aan de behandelingen, wordt vaak gestart met minder ingrijpende handelingen, zoals een röntgenfoto of een fluor behandeling.

Verwijzing

Niet alleen de reguliere tandarts, maar ook je huisarts of medisch specialist kan je kind doorverwijzen naar de kindertandarts. Indien een behandelprobleem wordt vastgesteld of zich een spoedgeval voordoet, ligt verwijzing voor de hand. De kindertandarts zal bijvoorbeeld proberen de angst langzaam bij je kind weg te nemen. Ook als je kind oud genoeg is zal de zorg bij de kindertandarts worden overgenomen door de reguliere tandarts. De kindertandartszorg is dus tijdelijk van aard.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl