Tandartsverzekering 2021

Tijdens Prinsjesdag zijn de financiële plannen voor het komend jaar bekend gemaakt. De verwachting was dat de zorgpremies net zoals vorig jaar over het algemeen iets zouden stijgen. Nu de zorgpremies voor 2021 bekend zijn, kunnen we concluderen dat de voorspelling tijdens Prinsjesdag klopte: gemiddeld stijgen de zorgpremies tussen de 4 en 5 euro. Echter, er zijn dit jaar grote verschillen tussen de verzekeraars te zien. De ene verzekeraar laat zijn premie licht dalen, terwijl andere verzekeraars hun premie met €10,- of meer laten stijgen. Op jaarbasis maakt dit als snel een verschil van meer dan €100,-.

Wat verandert er in 2021?

Er vinden binnen de zorgverzekering een aantal veranderingen plaats. Er worden meer medicijnen vergoed en er worden ook vergoedingen opgenomen voor de behandeling en revalidatie na corona. Op het gebied van tandheelkundige en orthodontische zorg heeft de NZa voor komend jaar de richtlijn die de basis vormt voor tandvleesbehandelingen herzien.

Verplicht eigen risico wordt niet verhoogd

Het kabinet wijzigt het eigen risico niet, al eerder werd dit toegezegd door het kabinet. Hiermee blijft het eigen risico hetzelfde als voorgaande jaren, wel kan het vrijwillig worden opgehoogd naar een maximum van € 885,-. Het minimale vrijwillige eigen risico blijft dus gelijk. Zie hieronder de stijging van de afgelopen jaren:

Eigen risico

 • 2014 – € 360,-
 • 2015 – € 375,-
 • 2016 – € 385,-
 • 2017 – € 385,-
 • 2018 – € 385,-
 • 2019 – € 385,-
 • 2020 – € 385,-
 • 2021 – € 385,-

Gaan de tandartstarieven stijgen?

Tandartsrekening trending_up

Ja, de tandartstarieven stijgen met 3,4 procent en voor orthodontie met 3,2 procent. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen te vinden in de codes. De meest opvallende verandering te opzichte van vorig jaar is gelegen in het feit dat de Z-codes (abonnementen) zijn weggevallen en de T-codes (Paro Traject) herzien: sommige zijn vervallen en nieuwe T-codes zijn gecreëerd. Daarnaast zijn er nog enkele nieuwe codes:

 • E88: opvullen pulpakamer en afsluiten kanaalingangen
 • G09: occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
 • J81: verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal via een venapunctie
 • J88: chirurgische behandeling peri-implantitis

Tandartstarieven 2021

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2023 Tandartsverzekering.nl