Tandartsverzekering 2021

Tijdens Prinsjesdag zijn de financiële plannen voor het komend jaar bekend gemaakt. De verwachting is dat de zorgpremies net zoals vorig jaar over het algemeen iets zullen gaan stijgen, de vergoedingen voor de mondzorg blijven over het algemeen waarschijnlijk gelijk. Dit kunnen we pas met zekerheid zeggen als ook alle zorgverzekeringen hun nieuwe premies en polissen hebben gepresenteerd en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) de nieuwe tandartscodes heeft gepubliceerd. Lees hieronder wat er wel allemaal al bekend is.

Wat verandert er in 2021?

Er vinden binnen de zorgverzekering een aantal veranderingen plaats. Op het gebied van tandheelkundige en orthodontische zorg is nog niet veel bekend, wel heeft de NZa voor komend jaar de richtlijn die de basis vormt voor tandvleesbehandelingen herzien. Of er veranderingen gaan optreden binnen de tarieven van de mondzorg wordt later openbaar gemaakt. Welke tandartscodes vergoed worden door welke tandartsverzekering, wordt waarschijnlijk eind november bekend.

Verplicht eigen risico wordt niet verhoogd

Het kabinet wijzigt het eigen risico niet, al eerder werd dit toegezegd door het kabinet. Hiermee blijft het eigen risico hetzelfde als voorgaande jaren, wel kan het vrijwillig worden opgehoogd naar een maximum van € 885,-. Het minimale vrijwillige eigen risico blijft dus gelijk. Zie hieronder de stijging van de afgelopen jaren:

Eigen risico

  • 2014 – € 360,-
  • 2015 – € 375,-
  • 2016 – € 385,-
  • 2017 – € 385,-
  • 2018 – € 385,-
  • 2019 – € 385,-
  • 2020 – € 385,-
  • 2021 – € 385,-

Gaan de tandartstarieven stijgen?

Tandartsrekening trending_up

De NZa heeft de nieuwe tandartstarieven nog niet bekend gemaakt, daarnaast zijn de nieuwe zorgpremies en de daarbij behorende vergoeding bij een aanvullende tandartsverzekering ook nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, wordt dit hier gepubliceerd.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2020 Tandartsverzekering.nl