Tandartstarieven 2016

De maximale kosten die een tandarts voor een bepaalde behandeling in rekening mag brengen worden jaarlijks op landelijk niveau door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. De tandartstarieven, waar ook de tarieven voor bijvoorbeeld orthodontie onder vallen, worden door de NZa jaarlijks opnieuw berekend. In samenspraak met verschillende brancheorganisaties en op basis van onderzoek bij een veelheid aan Nederlandse tandartspraktijken worden de tarieven bepaald. De tarieven worden zo vastgesteld dat er duidelijkheid is voor de patiënt, dat mondzorgverleners een professionele bedrijfsvoering kostendekkend kunnen blijven uitvoeren en de kwaliteit van mondzorg wordt gewaarborgd.

Kosten van een tandartsbehandeling

De kosten van een tandartsbehandeling worden bepaald door het aantal verrichtingen. Al deze verrichtingen zijn terug te vinden in de lijst met tandartstarieven. De verrichtingen hebben allemaal een eigen code, ook wel ‘prestatie code’ genoemd en zijn onderverdeeld in categorieën.

Voorbeeld

De code C11 staat voor de periodieke controle. Deze behandeling is ondergebracht in de categorie ‘Consultatie en diagnostiek’. In 2016 is het maximale tarief voor een periodieke controle vastgesteld op €20,08.

Hoewel de kosten per prestatie code vastgesteld zijn kunnen de kosten van een behandeling toch variëren. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er wel of niet voor een verdoving gekozen wordt. Hoe een behandeling exact verricht wordt kan ook verschillen per praktijk en tandarts. De tarieven kunnen ook hoger uitvallen op het moment dat er geen sprake is van een standaard situatie. Dient de tandarts top-preferente of bijzondere tandheelkundige zorg te verlenen? In dat geval kan je als patiënt ook worden geconfronteerd met een hoger tarief.

Uiteenlopende techniekkosten

Een andere mogelijke reden voor uiteenlopende kosten tussen mondzorgpraktijken is dat in de techniekkosten behoorlijke verschillen kunnen bestaan. Hoe hoog de techniekkosten uitvallen bij een bepaalde behandeling, is afhankelijk van de gekozen materiaalsoort door de tandarts. Indien de tandarts bijvoorbeeld kiest voor een gouden kroon in plaats van porselein, dan zullen de techniekkosten beduidend hoger uitvallen. De inkoopprijs van deze materiaalsoort is voor de tandarts immers hoger. Een tandarts is verplicht deze kosten direct in rekening te brengen aan de patiënt. Je hebt op patiënt dus ook recht op inzage in deze materiaalkeuze.

Wil je er zeker van zijn dat de tandarts geen gebruik maakt van te dure materialen? Bij kostbare ingrepen kan je als patiënt vooraf een begroting vragen bij je tandarts om de verwachte kosten inzichtelijk te maken.

Tip!

thumb_upWanneer een behandeling meer dan €250,- gaat kosten is een tandarts verplicht een offerte af te geven wanneer hierom gevraagd wordt.

descriptionDownload hier de Tandartstarieven 2016

descriptionDownload hier de Orthodontietarieven 2016

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl