Overzicht tandartstarieven 2018

A-Codes – verdoving
B-Codes – Verdoving door middel van een roesje
C-Codes – Consultatie en diagnostiek
E-Codes – Wortelkanaalbehandelingen
G-Codes – Kaakgewrichtsbehandelingen
H-Codes – Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
J-Codes – Implantaten
M-Codes – Preventieve mondzorg P-Codes – Kunstgebitten
R-Codes – Kronen en bruggen
T-Codes – Tandvleesbehandelingen
U-Codes – Uurtarieven
V-Codes – Vullingen
X-Codes – Maken en/of beoordelen foto’s
Z-Codes – Abonnementen

info_outlineDeze tarieven gelden per 1 januari 2018

CodePrestaties / omschrijvingenTarief 2017Tarief 2018Verschil in %
Verdoving (A-codes)
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€13,45€13,812,68%
A15Oppervlakte verdoving€6,99€7,182,72%
A20Behandeling onder algehele narcose of sedatieKostprijsKostprijsn.v.t.
Verdoving door middel van een roesje (B-codes)
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€26,89€27,632,75%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€26,89€27,632,75%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€34,57€35,221,88%
Consultatie en diagnostiek (C-codes)
C11Periodieke controle€20,44€21,002,74%
C13Probleemgericht consult€20,44€21,002,74%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€20,44€21,002,74%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan behandelplan€96,81€99,462,74%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€26,89€27,632,75%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€53,79€55,262,73%
C80Mondzorg aan huis€16,14€16,582,73%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€43,03€44,212,74%
C85Weekendbehandeling€20,44€21,002,74%
C86Avondbehandeling€20,44€21,002,74%
C87Nachtbehandeling€20,44€21,002,74%
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
E01Wortelkanaal-behandeling consult€20,44€21,002,74%
E02Uitgebreid wortelkanaal-behandeling consult€37,65€38,682,74%
E03Consult na tandheelkundig ongeval€29,58€30,392,74%
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumententitanium instrumenten€45,18€46,021,86%
E13Wortelkanaal-behandeling per element met 1 kanaal€96,81€99,462,74%
E14Wortelkanaal-behandeling per element met 2 kanalen€139,84€143,672,74%
E16Wortelkanaal-behandeling per element met 3 kanalen€182,87€187,872,73%
E17Wortelkanaal-behandeling per element met 4 of meer kanalen€225,90€232,082,74%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€16,14€16,582,73%
E31Snij-/ hoektand€107,57€110,512,73%
E32Premolaar€150,60€154,722,74%
E33Molaar€193,63€198,932,74%
E34Aanbrengen retrograde vulling€21,51€22,102,74%
E36Het trekken van een element met re-implantatie€75,30€77,362,74%
E37Kijkoperatie€64,54€66,312,74%
E40Directe pulpa-overkapping€26,89€27,632,75%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€10,76€11,052,70%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€21,51€22,102,74%
E44Verwijderen spalk, per element€5,38€5,532,79%
E45Aanbrengen rubberdam€10,76€11,052,70%
E51Verwijderen van kroon of brug€32,27€33,152,73%
E52Moeilijke wortelkanaal-opening€26,89€27,632,75%
E53Verwijderen van wortelstift€37,65€38,682,74%
E54Verwijderen van wortelkanaal-vulmateriaal€26,89€27,632,75%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal-€26,89€27,632,75%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade €37,65€38,682,74%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€26,89€27,632,75%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€43,03€44,212,74%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€75,30€77,362,74%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €48,41€49,732,73%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€40,34€41,442,73%
E64Afsluiting van open wortelpunt€43,03€44,212,74%
E66Wortelkanaal-behandeling van melkelement€43,03€44,212,74%
E77Initiële wortelkanaal-behandeling, eerste kanaal€53,79€55,262,73%
E78Initiële wortelkanaal-behandeling, elk volgend kanaal€26,89€27,632,75%
E85Elektronische lengtebepaling€13,45€13,812,68%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaal-behandeling€72,61€74,602,74%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaal-behandeling€53,79€55,262,73%
E90Inwendig bleken, eerste zitting€43,03€44,212,74%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€16,14€16,582,73%
E97Uitwendig bleken per kaak€67,23€69,072,74%
E98Materialen voor thuisblekenKostprijsKostprijsn.v.t.
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€134,46€138,142,74%
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€86,06€88,412,73%
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €59,16€60,782,74%
G10Niet-standaard beetregistratie€80,68€82,892,74%
G11Scharnierasbepaling€80,68€82,892,74%
G12Centrale relatiebepaling€75,30€77,362,74%
G13Protrale/laterale bepalingen€53,79€55,262,73%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€484,07€497,322,74%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€26,89€27,632,75%
G16Therapeutische positiebepaling€26,89€27,632,75%
G20Beetregistratie intra-oraal€53,79€55,262,73%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€53,79€55,262,73%
G61Instructie spieroefeningen€53,79€55,262,73%
G62Occlusale spalk €145,22€149,192,73%
G63Repositiespalk€215,14€221,032,74%
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€26,89€27,632,75%
G65Indirect planmatig inslijpen€295,82€303,922,74%
G66Biofeedbacktherapie€48,41€49,732,73%
G67Behandeling triggerpoint€59,16€60,782,74%
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk€44,21
G69Opbeetplaat€59,16€60,782,74%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€268,93€276,292,74%
G72Controlebezoek MRA€26,89€27,632,75%
G73Reparatie MRA met afdruk€43,03€44,212,74%
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
H11Trekken tand of kies€40,34€41,442,73%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€30,12€30,942,72%
H21Kosten hechtmateriaal€5,72€5,831,92%
H26Hechten weke delen€59,16€60,782,74%
H33Hemisectie van een molaar€66,31
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €64,54€66,312,74%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €48,41€49,732,73%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €32,27€33,152,73%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€64,54€66,312,74%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€86,06€88,412,73%
H44Primaire antrumsluiting€59,16€60,782,74%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaal-behandeling€53,79€55,262,73%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaal-behandeling€16,14€16,582,73%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€75,30€77,362,74%
H60Marsupialisatie€75,30€77,362,74%
H65Primaire sluiting€145,22€149,192,73%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €75,30€77,362,74%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €145,22€149,192,73%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€102,19€104,992,74%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€172,11€176,822,74%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€53,79€55,262,73%
Implantaten (J-codes)
J01Initieel onderzoek implantologie€59,72€61,272,60%
J02Verlengd onderzoek implantologie€91,87€94,262,60%
J03Proefopstelling€124,02€127,252,60%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€41,34€42,422,61%
J06Vrijleggen foramen mentale€27,56€28,282,61%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik KostprijsKostprijsn.v.t.
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond €18,37€18,852,61%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €220,49€226,222,60%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €137,80€141,392,61%
J11Prepareren donorplaats€124,02€127,252,60%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€133,21€136,672,60%
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€64,31€65,982,60%
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€78,09€80,122,60%
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €78,09€80,122,60%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte€119,43€122,542,60%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad€55,12€56,552,59%
J19Toeslag esthetische zone€59,72€61,272,60%
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak€209,92€215,382,60%
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€75,33€77,292,60%
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €105,65€108,402,60%
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€68,90€70,692,60%
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€22,97€23,562,57%
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€41,34€42,422,61%
J26Moeizaam verwijderen implantaat€151,58€155,532,61%
J27Vervangen implantaat €209,92€215,382,60%
J30Bindweefseltransplantaat, eerste €96,46€98,972,60%
J31Volgende bindweefseltransplantaat€45,93€47,132,61%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €105,65€108,402,60%
J33Kosten implantaat€290,00€302,704,38%
J40Twee magneten/drukknoppen€142,40€146,102,60%
J41Elke volgende magneet, drukknop €32,15€32,992,61%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €188,33€193,232,60%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €59,72€61,272,60%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €22,97€23,562,57%
J50Boven- en onder klikgebit €473,13€485,432,60%
J51Onder-klikgebit €307,76€315,762,60%
J52Boven-Klikgebit€307,76€315,762,60%
J53Omvorming klikgebit€91,87€94,262,60%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€119,43€122,542,60%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€137,80€141,392,61%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €160,77€164,952,60%
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €78,09€80,122,60%
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €101,06€103,682,59%
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€124,02€127,252,60%
J60Specifiek consult nazorg implantologie €50,53€51,842,59%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie €82,68€84,832,60%
J70Opvullen zonder staafdemontage€128,62€131,962,60%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€160,77€164,952,60%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€183,74€188,522,60%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €206,71€212,082,60%
J74Reparatie zonder staafdemontage€50,53€51,842,59%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€96,46€98,972,60%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€119,43€122,542,60%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €142,40€146,102,60%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €467,62€479,772,60%
J97Overheadkosten implantaten€166,12€169,231,87%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€94,01€35,22-62,54%
Preventieve mondzorg (M-codes)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€12,06€12,392,74%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€12,06€12,392,74%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€12,06€12,392,74%
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€24,20€24,872,77%
M10Fluoridebehandeling, methode I€26,89€27,632,75%
M20Fluoridebehandeling, methode II€21,51€22,102,74%
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€16,14€16,582,73%
M61Mondbeschermer€24,20€24,872,77%
Kunstgebitten (P-codes)
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€37,65€38,682,74%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€80,68€82,892,74%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€53,79€55,262,73%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€80,68€82,892,74%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€37,65€38,682,74%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€16,14€16,582,73%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€43,03€44,212,74%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€80,68€82,892,74%
P14Individuele afdruk met randopbouw€59,16€60,782,74%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€161,36€165,772,73%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €59,16€60,782,74%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€53,79€55,262,73%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€16,14€16,582,73%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak€161,36€165,772,73%
P25Volledig kunstgebit onderkaak€215,14€221,032,74%
P27Reoccluderen€53,79€55,262,73%
P28Naregistratie en remounten€53,79€55,262,73%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€43,03€44,212,74%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€349,61€359,172,73%
P31Wortelkap met stift€134,46€138,142,74%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€80,68€82,892,74%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€53,79€55,262,73%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen€220,52€226,552,73%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen€301,20€309,442,74%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€26,89€27,632,75%
P37Frontopstelling in aparte zitting€32,27€33,152,73%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€59,16€60,782,74%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€80,68€82,892,74%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€13,45€13,812,68%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€26,89€27,632,75%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€26,89€27,632,75%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€32,27€33,152,73%
P45Noodkunstgebit€107,57€110,512,73%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €37,65€38,682,74%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €80,68€82,892,74%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €53,79€55,262,73%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €80,68€82,892,74%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€37,65€38,682,74%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€16,14€16,582,73%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€43,03€44,212,74%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€32,27€33,152,73%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€26,89€27,632,75%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak €150,60€154,722,74%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€43,03€44,212,74%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak €43,03€44,212,74%
Kronen en bruggen (R-codes)
R08Eenvlaks composiet inlay€64,54€66,312,74%
R09Tweevlaks composiet inlay€123,71€127,092,73%
R10Drievlaks composiet inlay€161,36€165,772,73%
R11Eenvlaksinlay€96,81€99,462,74%
R12Tweevlaksinlay€150,60€154,722,74%
R13Drievlaksinlay€215,14€221,032,74%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€26,89€27,632,75%
R24Kroon€236,66€243,132,73%
R28Endokroon, indirect vervaardigd€64,54€66,312,74%
R29Confectiekroon€53,79€49,73-7,55%
R31Opbouw plastisch materiaal€53,79€55,262,73%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€53,79€55,262,73%
R33Gegoten opbouw, directe methode€107,57€110,512,73%
R40Eerste brugtussendeel€161,36€165,772,73%
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€80,68€82,892,74%
R46Brugverankering, per anker€53,79€55,262,73%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€134,46€138,142,74%
R50Metalen fixatiekap met afdruk€26,89€27,632,75%
R55Gipsslot met extra afdruk€26,89€27,632,75%
R60Plakbrug zonder preparatie€107,57€110,512,73%
R61Plakbrug met preparatie€161,36€165,772,73%
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€37,65€38,682,74%
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€21,51€22,102,74%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€59,16€60,782,74%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €59,16€60,782,74%
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€32,27€33,152,73%
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€21,51€22,102,74%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€21,51€22,102,74%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€53,79€55,262,73%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€26,89€27,632,75%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€26,89€27,632,75%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€64,54€66,312,74%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€107,57€110,512,73%
R80Temporaire, eerste voorziening€26,89€27,632,75%
R85Temporaire, volgende voorziening€10,76€11,052,70%
R90Gedeeltelijk voltooid werkKostprijsKostprijsn.v.t.
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€142,53€146,432,74%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€155,98€160,252,74%
T21Grondig reinigen wortel, complex€29,04€29,842,75%
T22Grondig reinigen wortel, standaard€21,51€22,102,74%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€83,37€85,652,73%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€96,81€99,462,74%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€43,03€44,212,74%
T41Beperkt consult parodontale nazorg*€58,02n.v.t.
T42Consult parodontale nazorg*€83,99n.v.t.
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg*€111,62n.v.t.
T44Complex consultparodontale nazorg*€148,64n.v.t.
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€75,30*n.v.t.
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€56,48*n.v.t.
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€108,65*n.v.t.
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€81,75*n.v.t.
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€144,68*n.v.t.
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist€108,65*n.v.t.
T57Toepassing lokaal medicament€58,09€59,682,74%
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€142,53€146,432,74%
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€155,98€160,252,74%
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€174,80€179,592,74%
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€268,93€276,292,74%
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)€322,71€331,542,74%
T73Directe post-operatieve zorg, kort €53,79€55,262,73%
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€144,68€148,642,74%
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€139,84€143,672,74%
T76Tuber- of retromolaarplastiek€67,23€69,072,74%
T80Tandvleestransplantaat€115,64€118,802,73%
T81Tuber- of retromolaarplastiek€94,13€96,702,73%
T82Tandvleescorrectie per element€51,10€52,492,72%
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €134,46€138,142,74%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €322,71€331,542,74%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€107,57€110,512,73%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€174,80€179,592,74%
T87Kroonverlenging per element€174,80€179,592,74%
T88Kroonverlenging per sextant€322,71€331,542,74%
T89Directe post-operatieve zorg, kort€53,79€55,262,73%
T90Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€144,68€148,642,74%
T91Pocketregistratie€32,27€33,152,73%
T92Parodontiumregistratie€64,54€66,312,74%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€37,65€38,682,74%
T94Behandeling tandvleesabces€72,61€74,602,74%
T95(Draad)Spalk€21,51€22,102,74%
T96Uitgebreide voedingsanalyse€53,79€55,262,73%
*De codes T51 t/m T56 Parodontale nazorg zijn per 1 januari 2018 vervangen door de codes T41 t/m T44.
Uurtarieven (U-codes)
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€14,13€14,472,41%
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€176,40€180,952,58%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€12,25€12,592,78%
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€14,13€14,472,41%
Vullingen (V-codes)
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€64,54€66,312,74%
V30Fissuurlak eerste element€24,20€24,872,77%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€13,45€13,812,68%
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament€5,38€5,532,79%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€10,76€11,052,70%
V70Parapulpaire stift€10,76€11,052,70%
V71Eénvlaksvulling amalgaam€22,59€23,212,74%
V72Tweevlaksvulling amalgaam€36,04€37,022,72%
V73Drievlaksvulling amalgaam€46,79€48,072,74%
V74Meervlaksvulling amalgaam€65,62€67,412,73%
V80Wortelkanaal-stift€18,83€19,342,71%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€33,35€34,262,73%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€46,79€48,072,74%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€57,55€59,132,75%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer€76,38€78,472,74%
V85Elke volgende wortelkanaal-stift in hetzelfde element€8,07€8,292,73%
V91Eénvlaksvulling composiet€43,03€44,212,74%
V92Tweevlaksvulling composiet€56,48€58,022,73%
V93Drievlaksvulling composiet€67,23€69,072,74%
V94Meervlaksvulling composiet€86,06€88,412,73%
Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)
X10Kleine röntgenfoto€15,06€15,472,72%
X21Kaakoverzichtsfoto€64,54€66,312,74%
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak€64,54€66,312,74%
X24Schedelfoto€29,04€29,842,75%
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€129,09€132,622,73%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€53,79€55,262,73%
Abonnementen (Z-codes)
Z10Abonnement categorie A per maand€6,99€7,182,72%
Z20Abonnement categorie B per maand€10,76€11,052,70%
Z30Abonnement categorie C per maand€14,52€14,922,75%
Z40Abonnement categorie D per maand€17,75€18,232,70%
Z50Abonnement categorie E per maand€21,51€22,102,74%
Z60Abonnement categorie F per maand€5,92€6,082,70%

info_outlineTarieven treden in werking per 1 januari 2018. Bron: prestatie- en tariefbeschikking NZa.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl