Tandartstarieven 2021

Elke behandeling bij de tandarts heeft een zogenaamde tandartscode waaraan een tarief is gekoppeld. Op deze manier liggen de prijzen van de behandelingen vast. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tandartstarieven 2021 gepubliceerd in de prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg. De grootste veranderingen ten opzichte van vorig jaar zijn te vinden in de T- en Z-codes. De Z-codes zijn geschrapt en een gedeelte van de T-codes ook. Daarnaast zijn er nieuwe T-codes gemaakt en nog enkele toevoegingen.

De onderstaande tandartstarieven zijn geldig per 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De beschikking bevat tarieven voor diverse tandheelkundige behandelingen en betreft de maximale hoogte van de behandelkosten die door je mondzorgverlener in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast is het goed om te vermelden dat bij codes waarachter een asterix (*) staat vermeld ook techniek/materiaalkosten in rekening kunnen worden gebracht.

In onderstaande tabel worden alleen de tandartstarieven vermeld, de orthodontische tarieven staan vermeld in een aparte tabel. Kijk hiervoor op de pagina Tarieven orthodontie 2021.

Benieuwd in hoeverre verzekeraars de onderstaande behandelingen vergoedingen? Bekijk ons overzicht vergoedingen of maak gebruik van onze handige vergelijker.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Overzicht tandartstarieven 2021

C-Codes: Consultatie en diagnostiek
X-codes: Maken en/of beoordelen foto’s
M-codes: Preventieve mondzorg
A-codes: Verdoving
B-codes: Verdoving door middel van een roesje
V-codes: Vullingen
E-codes: Wortelkanaalbehandelingen
R-codes: Kronen en bruggen
G-codes: Behandeling kauwstelsel
H-codes: Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
P-codes: Kunstgebitten
T-codes: Tandvleesbehandelingen
J-codes: Implantaten
U-codes: Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
Z-codes: Abonnementen
CodeOmschrijvingTarief 2021
C-Codes: Consultatie en diagnostiek
C11Periodieke controle€ 22,91
C13Probleemgericht consult€ 22,91
C91Pocketregistratie€ 36,18
C92Parodontiumregistratie€ 72,35
b.
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22,91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt€ 108,53
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 30,15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 60,29
c.Toeslagen en diversen
C80Mondzorg aan huis€ 18,09
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€ 48,23
C85Weekendbehandeling€ 22,91
C86Avondbehandeling€ 22,91
C87Nachtbehandeling€ 22,91
a.Diagnostisch onderzoek
X-codes: Maken en/of beoordelen foto’s
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 16,88
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,66
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 72,35
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 72,35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 26,53
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 32,56
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,12
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 204,99
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 60,29
M-codes: Preventieve mondzorg
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,52
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,13
M32*/**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€ 18,09
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,03
M40Fluoridebehandeling€ 15,07
M61*Mondbeschermer€ 27,13
M80*Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 52,45
M81*Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 28,94
IV Verdoving (A)
A15Oppervlakte verdoving€ 7,84
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,07
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatiekostprijs
B-codes: Verdoving door middel van een roesje
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 30,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 30,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 37,38
V-codes: Vullingen
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 25,32
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 40,40
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 52,45
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 73,56
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 37,38
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 52,45
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 64,51
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer€ 85,61
V91Eénvlaksvulling composiet€ 48,23
V92Tweevlaksvulling composiet€ 63,31
V93Drievlaksvulling composiet€ 75,37
V94Meervlaksvulling composiet€ 96,47
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€ 72,35
V30Fissuurlak eerste element€ 27,13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting€ 15,07
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,06
V70*Parapulpaire stift€ 12,06
V80*Wortelkanaalstift€ 21,10
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,04
E-codes: Wortelkanaalbehandelingen
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 22,91
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 42,20
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,16
b.Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60*Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 48,23
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 48,84
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 108,53
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 156,76
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 204,99
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 253,23
E85Elektronische lengtebepaling€ 15,07
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 18,09
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 48,23
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51Verwijderen van kroon of brug€ 36,18
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 42,20
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,15
E56*Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 42,20
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 84,41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 54,26
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 45,22
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 48,23
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 60,29
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,15
Bleken
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 48,23
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18,09
E97*Uitwendig bleken per kaak€ 75,37
Behandeling trauma-element
E40Directe pulpa-overkapping€ 30,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,06
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,12
E44Verwijderen spalk, per element€ 6,03
Aanbrengen rubberdam
E45Aanbrengen rubberdam€ 12,06
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31Snij-/ hoektand€ 120,58
E32Premolaar€ 168,82
E33Molaar€ 217,05
E34*Aanbrengen retrograde vulling€ 24,12
E36*Het trekken van een element met re-implantatie€ 84,41
E37Kijkoperatie€ 72,35
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 60,29
Gebruik operatiemicroscoop
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 81,39
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 60,29
R-codes: Kronen en bruggen
a.Inlays en kronen
R08*Eénvlaks composiet inlay€ 72,35
R09*Tweevlaks composiet inlay€ 138,67
R10*Drievlaks composiet inlay€ 180,88
R11*Eénvlaksinlay€ 108,53
R12*Tweevlaksinlay€ 168,82
R13*Drievlaksinlay€ 241,17
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van
indirecte restauraties
€ 30,15
R24*Kroon op natuurlijk element€ 265,28
R34*Kroon op implantaat€ 241,17
R29*Confectiekroon€ 54,26
R31Opbouw plastisch materiaal€ 60,29
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode€ 60,29
R33*Gegoten opbouw, directe methode€ 120,58
b.Brugwerk
R40*Eerste brugtussendeel€ 180,88
R45*Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 90,44
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 150,73
R50*Metalen fixatiekap met afdruk€ 30,15
R55*Gipsslot met extra afdruk€ 30,15
R60*Plakbrug zonder preparatie€ 120,58
R61*Plakbrug met preparatie€ 180,88
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 42,20
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24,12
c.Restauraties diversen
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 66,32
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 66,32
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,12
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 60,29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30,15
d.Schildje van keramiek of kunststof
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 72,35
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 120,58
e.Temporaire voorzieningen
R80*Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30,15
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12,06
R90*Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang het
stadium waarin de
tandheel-kundige
werkzaamheden
verkeren
G-codes: Behandeling kauwstelsel (G)
a.
Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21Functieonderzoek kauwstelsel€ 108,53
G22Verlengd onderzoek OPD€ 217,05
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€ 96,47
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 63,31
G62*Stabilisatieopbeetplaat€ 162,79
G68*Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 48,23
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 72,35
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
G43Consult OPD-therapie B (complex)€ 121,79
G44*Therapeutische injectie€ 66,32
G46*Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)€ 48,23
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 120,58
b.Beetregistraties
G10Niet-standaard beetregistratie€ 90,44
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11Scharnierasbepaling€ 90,44
G12Centrale relatiebepaling€ 84,41
G13Protrale/laterale bepalingen€ 60,29
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 542,63
G16Therapeutische positiebepaling€ 30,15
G20Beetregistratie intra-oraal€ 60,29
Diversen
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30,15
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur€ 32,56
G65*Indirect planmatig inslijpen€ 331,61
G69*Beetbeschermingsplaat€ 66,32
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 60,29
c.Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 301,46
G72Controlebezoek MRA€ 30,15
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 48,23
d.Myofunctionele apparatuur
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur€ 127,22
H-codes: Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
a.Onderdeel A
H11Trekken tand of kies€ 45,22
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 33,76
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,18
H26Hechten weke delen€ 66,32
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€ 60,29
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,09
b.Onderdeel B
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 60,29
H33Hemisectie van een molaar€ 72,35
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 72,35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 54,26
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 36,18
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 72,35
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 96,47
H44Primaire antrumsluiting€ 66,32
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 84,41
Cyste-operatie
H60Marsupialisatie€ 84,41
H65Primaire sluiting€ 162,79
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 84,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 162,79
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 114,55
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 192,93
P-codes: Kunstgebitten
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 36,18
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 30,15
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 60,29
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 90,44
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 180,88
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 66,32
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18,09
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 247,20
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 337,64
P31*Wortelkap met stift€ 150,73
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls€ 90,44
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 60,29
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 15,07
P45*Noodkunstgebit€ 120,58
a.Volledig kunstgebit
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 180,88
P25*Volledig kunstgebit onderkaak€ 241,17
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 391,90
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 30,15
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 66,32
P27Reoccluderen€ 60,29
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 36,18
P28Naregistratie en remounten€ 60,29
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 66,32
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 90,44
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 30,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 30,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 36,18
Overige
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 48,23
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 42,20
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 168,82
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 42,20
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 48,23
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 48,23
T-codes: Tandvleesbehandelingen
a.Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 174,85
T021Grondig reinigen wortel, complex€ 32,56
T022Grondig reinigen wortel, standaard€ 24,12
T032Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 108,53
T033Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 66,32
T042Consult parodontale nazorg€ 91,64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 121,79
T044Complex consult parodontale nazorg€ 162,19
Parodontale chirurgie
T070Flapoperatie tussen twee elementen€ 195,95
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 301,46
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€ 361,75
T073Directe postoperatieve zorg, kort€ 60,29
T074Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 162,19
T076Tuber- of retromolaarplastiek€ 75,37
b.Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101Tandvleestransplantaat€ 105,51
T102Tuber- of retromolaarplastiek€ 57,28
T103Tandvleescorrectie per element€ 150,73
Toepassen van regeneratietechniek
T111*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 361,75
T112*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 120,58
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 195,95
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121Kroonverlenging per element€ 195,95
T122Kroonverlenging per sextant€ 361,75
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat€ 114,55
T142*Recessie bedekking met verplaatste lap€ 361,75
Directe postoperatieve zorg
T151Directe postoperatieve zorg, kort€ 60,29
T152Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 162,19
Diversen
T161**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 42,20
T162Behandeling tandvleesabces€ 81,39
T163*Toepassing lokaal medicament€ 65,12
T164*(Draad)Spalk€ 24,12
T165Uitgebreide voedingsanalyse€ 60,29
J-codes: Implantaten (J)
J97Overheadkosten implantaten€ 179,60
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 101,64
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01Initieel onderzoek implantologie€ 66,88
J02*Verlengd onderzoek implantologie€ 102,90
J03*Proefopstelling€ 138,91
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 46,30
b. IPre-implantologische chirurgie
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 246,95
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 154,35
J11Prepareren donorplaats€ 138,91
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 149,20
J13*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 72,03
b. IIPre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06Vrijleggen foramen mentale€ 30,87
J15*Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio€ 87,46
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 133,77
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad€ 61,74
J19Toeslag esthetische zone€ 66,88
c.Implantologische chirurgie
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 235,12
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€ 97,24
J23*Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)€ 77,17
J29*Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)€ 36,53
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 169,78
J36Verwijderen implantaat€ 33,96
J27Vervangen eerste implantaat€ 235,12
J37Vervangen volgend implantaat€ 97,24
J39Uitvoeren autotransplantaat€ 179,56
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 179,56
d.Diversen
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikkostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 20,58
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 108,04
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 115,76
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 118,33
J33Kosten implantaat€ 330,87
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,29
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,18
J87*Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat€ 267,53
e.Mesostructuur
J45*Plaatsen eerste drukknop€ 123,48
J41*Plaatsen elke volgende drukknop€ 36,01
J42*Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 210,94
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 66,88
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 25,72
f.Prothetische behandeling na implantaten
J50*Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 529,92
J51*Onder klikgebit€ 344,71
J52*Boven klikgebit€ 344,71
J53*Omvorming klikgebit€ 102,90
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 133,77
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 154,35
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 180,07
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 87,46
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 113,19
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 138,91
g.Nazorg implantologie
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 56,59
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 92,61
h.Prothetische nazorg
J70*Opvullen zonder staafdemontage€ 144,06
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 180,07
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 205,79
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 231,52
J74*Reparatie zonder staafdemontage€ 56,59
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 108,04
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 133,77
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 159,49
J78*Verwijderen én vervangen drukknop€ 25,72
i.Ketenzorg implantologie
J80Twee implantaten in de onderkaak voor
een implantaatgedragen kunstgebit
€ 523,75
U-codes: Uurtarieven
U25*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 13,73
U35*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€ 15,84
U05*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 15,84
XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten€ 13,73
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum

* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl