Tandartsverzekering 2017: wat verandert er in 2017?

Tijdens Prinsjesdag worden jaarlijks de belangrijkste veranderingen voor het basispakket van de zorgverzekering bekend gemaakt. Welke gevolgen heeft dit voor de tandartsverzekering en de vergoeding van mondzorg? De volgende veranderingen worden in 2017 doorgevoerd met betrekking tot de vergoeding van tandheelkundige kosten vanuit de basiszorgverzekering:

  • Ten eerste krijgen jongeren tot 23 jaar vanaf januari 2017 een vergoeding voor kunsttanden indien hoek- of snijtanden ontbreken als gevolg van een ongeval of omdat onder de melktanden geen blijvende tanden groeien.
  • Ten tweede geldt er vanaf januari 2017 voor het klikgebit een eigen bijdrage. Deze bedraagt 8% van de behandelkosten voor de bovenkaak en 10% voor de onderkaak.
  • De tandartstarieven zullen in 2017 licht stijgen. Bekijk hier de tarieven voor 2017

In dit artikel lees je meer over alle belangrijke veranderingen voor de tandartsverzekering en mondzorgvergoedingen in 2017.

Welke tandartskosten krijg je vergoed vanuit de basiszorgverzekering?

De vergoeding van bepaalde behandelingen bij de tandarts of andere mondzorgverleners komen vanuit het basispakket van je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking. Er kan onderscheid worden gemaakt voor jongeren tot 18 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar en ouder.

  • Jongeren tot 18 jaar krijgen tandheelkundige kosten voor een groot deel (met uitzondering van bijvoorbeeld orthodontie) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering en zijn meeverzekerd op de zorgverzekering van hun ouders
  • Volwassenen vanaf 18 jaar krijgen tandheelkundige kosten maar heel beperkt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Lees hier meer over deze vergoeding.

Veranderingen tandarts- en zorgverzekering 2017

Welke belangrijke veranderingen in de zorgverzekering in 2017 zijn van invloed op de vergoeding van tandarts- en andere mondzorgkosten? Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet:

  • Het eigen risico blijft gelijk in 2017: €385,-. Bekijk hier voor welke mondzorgkosten het eigen risico geldt.
  • De premie voor de zorgverzekering stijgt: uit een schatting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kwam naar voren dat de premies gemiddeld met €3,50 zouden stijgen. Uit de bekendmaking van de eerste premies blijkt dat deze stijging wel eens veel hoger uit kan gaan vallen in 2017: gemiddeld tussen de €7-€10 per maand.
  • Implantaten voor jongeren tot 23 jaar bij het uitblijven van groei van snij- of hoektanden (na het wisselen van de frontmelktanden) of het ontbreken van deze tanden door een ongeluk komen in 2017 volledig voor vergoeding in aanmerking.
  • De vergoedingsvoorwaarden voor het klikgebit zijn in 2017 versoepeld en er geldt een eigen bijdrage: 10% van de behandelkosten voor wat betreft de onderkaak en 8% voor wat betreft de bovenkaak.

Nuttige informatie? Deel deze pagina online

Copyright 2017 Tandartsverzekering.nl