Kwaliteitsregister Tandartsen

Ben je op zoek naar een andere tandarts omdat je bijvoorbeeld verhuisd bent? De Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen, afgekort met KRT, is een register voor zowel tandartsen als patiënten. Het draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit doordat de kennis en deskundigheid van de artsen aantoonbaar hoog gehouden wordt. In het Kwaliteitsregister Tandarts kun je zien of de tandarts voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Erg handig als je twijfelt bij je keuze voor een bepaalde tandarts!

Wat is het Kwaliteitsregister Tandartsen en aan welke normen moet de tandarts voldoen?

Wat is het Kwaliteitsregister Tandartsen precies?

Het KRT is in 2007 opgericht door het KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde) en de NVT (Nederlandse Vereniging voor Tandartsen). Het is een onafhankelijk en openbaar register en je kunt het zien als een keurmerk voor tandartsen. Tandartsen kunnen op vrijwillige basis een vermelding in het register aanvragen.

De gestelde normen

Wist je dat tandarts een beschermd beroep is? Dit houdt onder andere in dat de overheid toezicht houdt op het functioneren van de arts. Wanneer een tandarts zich aanmeldt bij de KRT laat dit daarnaast zien dat hij of zij waarde hecht aan moderne toepassingen, nieuwe inzichten en het welzijn van de patiënt. Voor de registratie in het kwaliteitsregister Tandartsen moet er aan de vijf onderstaande normen worden voldaan.

  • De arts is een bevoegd tandarts en besteedt voldoende aandacht aan patiëntenzorg;
  • De tandarts spreekt de Nederlandse taal en houdt zich aan de richtlijnen en regels van de praktijk;
  • De tandarts hecht waarde aan feedback van de patiënt (enquête) en deelt informatie en ervaring met collega tandartsen (visitatie). Lees in de volgende paragraaf meer over de visitatie;
  • De tandarts houdt zijn of haar kennis actueel door deelname aan bijscholing;
  • De tandarts heeft een klachtenregeling. Deze dient te voldoen aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector.

Een bezoek van de KRT

Sinds 2012 is een bezoek aan de praktijk door de KRT, oftewel de visitatie, een vast gedeelte van de registratie. Dit geldt tevens wanneer het na vijf jaar tijd is voor de herregistratie. Dit bezoek kan zowel door een collega tandarts als door een professional uitgevoerd worden. Een voordeel van de professionele visitatie is dat de tandarts een uitgebreid rapport met informatie ontvangt. Hier staan verbeteringen in met betrekking tot verschillende onderdelen, zoals samenwerking, hygiëne en zelfs eventuele verbeteringen met betrekking door de inrichting van de praktijk.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

Om de deskundigheid van mondhygiënisten te waarborgen is in 2009 het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten opgericht. Volgens het KRM ontvangt de mondhygiënist een plek in het register wanneer hij of zij investeert in kwaliteit. Ook bij dit register dient er aan vijf normen te worden voldaan. Zo moet een mondhygiënist bijvoorbeeld deelnemen aan de klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Kijk voor de overige normen op de website van het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl