Meldpunt klachten tandartsverzekering

Op mondzorgpolis.nl kunnen sinds begin december 2015 zowel mondzorgverleners als patiënten terecht voor klachten over de tandartsverzekering. Het meldpunt is in het leven geroepen door de belangenorganisatie van Nederlandse tandartsen ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). Wat is precies de aanleiding geweest voor dit initiatief?

Onduidelijke en ondoorzichtige tandartspolissen

Het meldpunt is een antwoord op de veelal onduidelijke en ondoorzichtige verzekeringspolissen. Consumenten zien door de bomen het bos niet meer: in totaal bestaan er meer dan 2.000 mondzorgverzekeringspolissen waarbij vergoedingen en dekkingen jaarlijks aan verandering onderhevig zijn. Dit wordt nog verwarrender op het moment dat de naam van de aanvullende tandartsverzekering wel gewoon hetzelfde blijft. Uiteindelijk leidt dit tot vervelende misverstanden over de precieze vergoeding van behandelingen.

Bijdrage tandartsverzekering.nl

Naast het meldpunt bestaan er andere initiatieven om meer doorzichtigheid te creëren in het oerwoud van verschillende tandartsverzekeringen. Op tandartsverzekering.nl pluizen wij ondoorzichtige polisvoorwaarden voor je uit en vergelijken de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars op premie en specifieke voorwaarden. Daarnaast bieden wij informatieve artikelen over vergoedingen, verzekeraars en andere praktische informatie. Zo helpen wij je een bewuste keuze te maken voor een tandartsverzekering die aansluit op jouw persoonlijke wensen.

Wat wordt er gedaan met de klachten?

De ontvangen klachten vormen straks de basis voor de toekomstige dialoog die de ANT zal aangaan met alle zorgverzekeraars. Het doel van deze gesprekken is te komen tot inhoudelijk betere polissen en meer transparantie. Temeer gezien de stijgende populariteit van tandartsverzekeringen: hoewel je tot 18 jaar vanuit de basiszorgverzekering nog een vergoeding krijgt, is iedereen van 18 jaar en ouder voor een vergoeding van tandartskosten aangewezen op een aanvullende tandartsverzekering. Om deze reden hebben in Nederland op dit moment ruim 70% van alle volwassenen een tandartsverzekering afgesloten.

Inhoudelijk betere tandartsverzekeringen

Een ander doel van het meldpunt is aan de hand van alle klachten van mondzorgverleners en patiënten in kaart te brengen op welke punten tandartsverzekeringen verbeterd kunnen worden. Secretaris van de ANT, Ravin Raktoe, licht toe dat zowel patiënten als behandelaars baat hebben bij gepaste vergoedingen tegen redelijke prijzen. Daarbij is de vrije keuze voor de mondzorgverlener van groot belang.

De ANT probeert zo onder meer een stokje te steken voor onduidelijke wijzigingen in de polisvoorwaarden binnen de tandartsverzekeringen en voor zorgverzekeraars die teveel proberen te bepalen hoe en door wie een patiënt moet worden behandeld. Ook bij mondzorgverleners is het belangrijk dat zij aan de bel trekken op het moment dat de verzekeraar teveel op de behandelstoel gaat zitten en bijvoorbeeld onterecht vergoedingen weigert of terugdraait.

Tandartstarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijkse de tandartstarieven vast. Vanaf 1 januari 2018 zijn tandartsen daarnaast verplicht tot het openbaar maken van de prijzen voor techniek- en materiaalkosten. Voor 2018 zijn de vastgestelde tandartstarieven gestegen met 2,7%. Dit heeft niet geleid tot lagere premies bij zorgverzekeraars: integendeel. Sommige premies stijgen zelfs met zo’n €10 tot €27 per jaar. Daar komt nog bij dat soms bij bepaalde behandelingen, zoals het plaatsen van kronen of bruggen, wachttijden worden gehanteerd. Na een jaar kan je dan pas gebruikmaken van deze vergoeding, echter niet onder dezelfde voorwaarden. De premie stijgt en de vergoeding is mogelijk gedaald. Hier is wat betreft de ANT een verbeteringsslag te behalen.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2023 Tandartsverzekering.nl