Privacy Statement

Algemeen

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik.

Gegevensregistratie en gebruik

 • Uw concrete gegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd. Iedere Adverteerder die zich hiertoe registreert, krijgt echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste promotiepagina raadplegen en aanpassen alsmede uw algemene gegevens.
 • De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.

Overige gegevensregistratie en overig gebruik:

 • Wanneer u onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is.
 • Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de website vanwaar de computer op onze website komt worden geregistreerd en opgeslagen.
 • Een deel van deze gegevens worden gebruikt ter verantwoording van de door overglas.nl doorgegeven informatie betreffende tijdstippen en duur van een contact tussen een Consument en de adverteerder.
 • Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats (bijvoorbeeld: een bepaald bericht is door 45% van de lezers van de nieuwsbrief opgevraagd). Hierdoor zijn wij in staat ons informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het “double opt in”-principe. Dit houdt in dat wij u pas een nieuwsbrief toesturen wanneer u in onze e mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren.
 • Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Privacy op internet en cookies

 • Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
 • Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt tandartsverzekering.nl ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.
 • U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar tandartsverzekering.nl mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij tandartsverzekering.nl bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.
 • Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voorzorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is tandartsverzekering.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiligde server

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

 • Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons via info@tandartsverzekering of onze contactpagina

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl