Vergoeding wortelpuntoperatie

Een wortelpuntoperatie, ook wel apexresectie genoemd, wordt als behandelmethode gekozen op het moment dat een wortelkanaalbehandeling niet tot het gewenste resultaat leidt of gewoonweg niet mogelijk is. Met name indien er na een wortelkanaalbehandeling weer een ontsteking optreedt kan ervoor worden gekozen, als een tweede keer weinig kans van slagen lijkt te hebben, een wortelpuntoperatie uit te voeren. In dit artikel lees je wat een apexresectie inhoudt, bijbehorende tarieven en in hoeverre deze behandeling wordt vergoed vanuit je tandartsverzekering.

Tarieven wortelpuntoperatie

De kosten van een apexresectie (wortelpuntoperatie) kunnen uiteenlopen, afhankelijk van de gebruikte apparatuur door je tandarts (of endodontoloog). Voorafgaand aan de behandeling kun je een begroting opvragen. Indien je bent doorverwezen naar de kaakchirurg, dan wordt de behandeling volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Let hierbij op het geldende verplichte eigen risico! De volgende tarieven, vallend onder de H- en E-codes van chirurgische ingrepen, hebben betrekking op de wortelpuntoperatie:

CodeOmschrijvingTarief 2022
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 85,17
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 54,75
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 45,63
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 48,67
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 73,01
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€ 97,34
H44Primaire antrumsluiting€ 66,92
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 85,17

Op welke moment is een wortelpuntoperatie (apexresectie) nodig?

Tand- of kieswortels zitten op stevige wijze verankerd in je kaakbot en in deze wortels bevinden zich de wortelkanalen. Bij een ontsteking van deze wortels, die gevuld zijn met pulpa (dit zijn kleine bloedvaten, bindweefsel en zenuwvezels), wordt normaliter een wortelkanaalbehandeling toegepast. Is deze behandeling niet succesvol geweest en is de ontsteking teruggekeerd? Of is de kans klein dat herhaling van de wortelkanaalbehandeling zal slagen? In dat geval biedt een apexresectie uitkomst.

Wat houdt een wortelpuntoperatie (apexresectie) in?

Op het moment dat je een wortelpuntoperatie ondergaat wordt door je tandarts of andere mondzorgprofessional een verdoving aangebracht in het tandvlees dat de betreffende wortel omringt. Vervolgens wordt hier een snee in aangebracht en het tandvlees opengeklapt zodat het kaakbot en de achterliggende wortelpunt toegankelijk worden. Aan de hand van een kleine boor wordt vervolgens door het kaakbot heen geboord naar het wortelpunt om deze schoon te maken. Doorgaans wordt er ook een klein stuk verwijderd van de wortelpunt. De punt wordt daarna met een kleine vulling opgevuld om het kanaal af te sluiten. Op deze wijze worden toekomstige ontstekingen voorkomen. Tot slot wordt het tandvlees gehecht.

Is de operatie risicovol?

Na de behandeling kun je, na uitwerking van de verdoving, last krijgen van het wondje. De pijn kan worden bestreden met pijnstillers, de eventuele zwelling van je wang kan met ijs worden gekoeld. Na ongeveer 3-4 dagen zal de pijn verdwijnen. Het dichtgroeien van het gaatje in je kaakbot zal enkele maanden duren. Blijf je klachten houden? Of heb je last van koorts, hevige pijnen of bloedingen? Neem dan direct contact op met de tandarts of endodontoloog die je heeft behandeld.

Alternatieve behandelmethoden

Mocht je opzien tegen een apexresectie of je willen verdiepen in eventuele alternatieven, dan bestaat naast de optie wortelkanaalbehandeling ook de mogelijkheid tot tandextractie. Je kan over deze opties in gesprek gaan met je mondzorgverlener.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2023 Tandartsverzekering.nl