Eigen risico tandartsverzekering

Over de basiszorgverzekering dient iedere verzekeringsplichtige op te draaien voor een deel van de eigen zorgkosten: dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. In 2022 blijft het verplicht eigen risico, net als het afgelopen jaar, €385,-. In dit artikel wordt duidelijk voor welke tandheelkundige kosten een eigen risico geldt.

  • Voor alle tandheelkundige kosten die voor vergoeding in aanmerking komen vanuit je aanvullende tandartsverzekering geldt geen eigen risico.
    Let op: dit betekent niet dat je zonder meer alle tandartskosten vergoed krijgt. Tandartsverzekeringen bieden namelijk een vergoedingspercentage tussen de 75%-100%. Indien het vergoedingspercentage lager uitvalt dan 100%, krijg je te maken met een verhulde vorm van eigen risico. Krijg je bijvoorbeeld 75% vergoeding? Dan dien je bij elke behandeling zelf 25% van de kosten te betalen. Vergelijk hier de verschillende vergoedingspercentages van tandartsverzekeringen en voorkom extra verhulde kosten;
  • Het eigen risico is alleen van toepassing op bepaalde zorg die valt binnen het basispakket van je zorgverzekering. Bepaalde bijzondere vormen van tandheelkundige zorg komen voor vergoeding in aanmerking vanuit je basiszorgverzekering: voor deze zorg geldt wel een eigen risico.

Het eigen risico dient niet verward te worden met de wettelijke eigen bijdrage: een gedeelte van de medische kosten die je voor bepaalde specifieke behandelingen of medicijnen zelf dient te betalen.

Direct Tandartsverzekeringen vergelijken

Eigen risico op tandheelkundige zorg vanuit het basispakket

Ontvang je bepaalde tandheelkundige zorg vanuit het basispakket van je zorgverzekering? Voor deze tandheelkundige kosten geldt dus wel dat eerst het eigen risico wordt aangesproken, mits er nog eigen risico resteert. Reguliere tandartskosten, zoals controle of het vullen van een gaatje, vallen niet onder je basisverzekering. Welke tandheelkundige kosten dan wel?

1. Chirurgische tandheelkundige zorg

Het gaat om tandheelkundige chirurgie uitgevoerd door een geregistreerd kaakchirurg, met uitzondering van:

  • Het plaatsen van een implantaat;
  • Paradontale chirurgie;
  • Ongecompliceerde tand- of kiesextracties.

Ook de noodzakelijke röntgenonderzoeken bij de behandeling, uitgevoerd door of op verzoek van je kaakchirurg worden vergoed vanuit je basispakket.

2. Uitneembare gebitsprothesen (kunstgebitten)

Voor zowel de onder- als bovenkaak komen uitneembare gebitsprothesen en implantaten die dienen ter fixering van de prothese voor vergoeding in aanmerking. Indien thuis mondzorg dient te worden verleend i.v.m. de volledige prothese, valt deze zorg ook onder het basispakket.

3. Bijzondere tandheelkunde

Bepaalde vormen van bijzondere tandheelkunde komen voor vergoeding in aanmerking op het moment dat er sprake is van:

  • Een ingrijpende en ernstige groei- of ontwikkelstoornis dan wel een verworven afwijking aan het kaak-tand-mondstelsel;
  • Een geestelijke dan wel (niet-tandheelkundige) lichamelijk aandoening;
  • Een medische ingreep waarvan het eindresultaat mede afhangt van tandheelkundige zorg.

Om bovengenoemde tandheelkundige ingrepen vergoed te krijgen, is het in veel gevallen nodig eerst toestemming te krijgen van je zorgverzekeraar.

Hoe hoog valt het eigen risico uit?

Voor bovengenoemde tandheelkundige zorg die binnen het basispakket valt betaal je dus eigen risico. Je betaalt in 2022 eenmalig tot €385,- over bepaalde zorgkosten uit je basisverzekering, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopname of de operatiekosten bij je kaakchirurg. Heb je het eigen risico nog niet opgemaakt en ga je bijvoorbeeld voor een behandeling naar het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)? Dan betaal je een deel van de zorgkosten zelf.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico kun je er voor kiezen een vrijwillig eigen risico af te sluiten. Je kunt in ruil voor premiekorting je eigen risico met maximaal €500,- naar €885,- euro opschroeven. In dat geval betaal je over bovengenoemde tandheelkundige kosten een groter deel van de zorgkosten.

Jonger dan 18 jaar?

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vallen de meeste tandartskosten nog geheel onder het basispakket en worden voor de volle 100% vergoed. Er geldt daarbij geen eigen risico. Orthodontie valt niet onder de vergoeding van je basispakket.

Vergelijk tandartsverzekeringen

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl