Vergoeding verdoving

Bij een bezoek aan de tandarts of andere mondzorgspecialist kan een behandeling onder verdoving plaatsvinden om het ervaren van pijn zoveel mogelijk te voorkomen. De verdoving wordt doorgaans plaatselijk toegediend door de tandarts zelf. Ook de tandartsassistent onder toezicht van de tandarts of bijvoorbeeld de mondhygiënist kan de verdoving aanbrengen. Welke soorten verdoving kunnen worden toegediend, wat zijn de kosten hiervan en in hoeverre worden deze kosten vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering?

Welke soorten verdoving bestaan er bij de tandarts?

Een verdoving is niet bij alle behandelingen bij de tandarts of mondzorgspecialist optioneel: dat betekent dat bij een wortelkanaalbehandeling of tandextractie altijd verdoving wordt toegediend. Indien een gaatje wordt gevuld kan dit pijnlijk zijn en wordt doorgaans door je tandarts gevraagd of je behoefte hebt aan een verdoving. In dergelijke gevallen heb je dus zelf de keuze, afhankelijk van je pijngrens en in hoeverre je op je gemak bent zonder verdoving. De volgende soorten verdovingen komen voor:

Oppervlakte verdoving

Een milde vorm van verdoving is de oppervlakte verdoving. Via een watje brengt de tandarts op je tandvlees een verdovingsspray of -gel aan om het insteken van de verdovingsnaald minder pijnlijk te maken.

Infiltratieverdoving

De meest voorkomende soort verdoving is de infiltratieverdoving. De verdoving wordt direct via een naald, in de vorm van een vloeistof, plaatselijk toegediend bij de betreffende kies of tand in behandeling en heeft een werking van 1 a 2 uur. Deze verdoving wordt toegepast bij alle tanden en kiezen in de bovenkaak en alleen de tanden in de onderkaak. Ook kan het worden toegediend voor het verdoven van de binnenzijde van het tandvlees, bijvoorbeeld bij een kiesextractie.

Geleidingsverdoving

Word je behandeld aan één van je achterste kiezen in de onderkaak? In dat geval wordt geleidingsverdoving toegepast: de tandarts brengt de verdoving achterin de kaak aan, om precies te zijn in de hoofdkaakzenuw. De werking van deze verdoving kan tot zelfs 6 uur duren en zorgt voor gevoelloosheid bij de betreffende kiezen en tanden, de punt van je kin en de onderlip.

Intraligamentaire verdoving

Is de behandeling gericht op specifiek één kies? In dat geval wordt doorgaans intraligamentaire verdoving toegepast, mits er geen sprake is van een ongezond (bijvoorbeeld ontstoken) fundament. Hoe werkt het? Rondom de betreffende kies wordt met een korte naald een verdovingsvloeistof toegediend tussen je kaakbot en de wortel van je kies. Het toedienen doet geen pijn en is een goed alternatief voor een geleidingsverdoving, met als bijkomend voordeel dat omliggend weefsel niet wordt verdoofd. Hierdoor voorkom je bijvoorbeeld een dove lip.

Intraossale verdoving

Dit nieuwe type verdoving wordt, gestuurd door een computer, direct via een zeer dun naaldje aangebracht in het kaakbot. De prik krijg je om de hoofdzenuwbanen heen waardoor je in het bot niets zal voelen. In vergelijking met de infiltratieverdoving is het prikje dus nauwelijks te merken. De verdoving werkt bovendien meteen en duurt tot ongeveer een half uur tot maximaal een uur.

Volledige narcose of sedatie

Bij patiënten met een kokhalsreflex of hevige angst voor de tandarts biedt een volledige narcose uitkomst. Dit is een vergaande vorm van verdoving waarbij een slaapmiddel wordt toegediend. Op deze manier hoef je de behandeling bij de tandarts niet bewust te ervaren en word je pas wakker aan het einde van de behandeling.

Tarieven

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaalt de tarieven voor het toedienen van een verdoving. Onderscheid kan worden gemaakt tussen:

Behandelcode Omschrijving behandeling Tarief
A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,81
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie Kostprijs

info_outlineTarieven 2021

Vergoeding tandartsverzekering

Volwassenen komen niet voor een vergoeding in aanmerking vanuit de basiszorgverzekering voor het toedienen van een verdoving en andere veelvoorkomende tandartskosten. Alleen voor kinderen tot 18 jaar, meeverzekerd op de polis van de ouders, geldt een uitzondering. Om een vergoeding te krijgen voor kosten van een verdoving dient een aanvullende tandartsverzekering te worden afgesloten. In onderstaand overzicht kan je de vergoeding van de diverse verdovingen bij verschillende verzekeraars vergelijken.

ONVZ Behandeling Vergoeding
Tand Goed A-codes (verdovingen) 75% tot maximaal €250,-
Tand Beter A-codes (verdovingen) 75% tot maximaal €500,-
Hema Behandeling Vergoeding
Tandarts 1 A-codes (verdovingen) 80% tot maximaal €250,-
Tandarts 2 A-codes (verdovingen) 80% tot maximaal €500,-
Tandarts 3 A-codes (verdovingen) 80% tot maximaal €750,-
Zilveren Kruis Behandeling Vergoeding
Tand 250 A-codes (verdovingen) 100% tot max. €250,-
Tand 500 A-codes (verdovingen) 100% tot maximaal €500,-
Tand 1000 A-codes (verdovingen) 100% tot maximaal €1000,-
Tand 1500 A-codes (verdovingen) 100% tot maximaal €1.500,-
Bekijken

info_outlineTandartstarieven 2021

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2020 Tandartsverzekering.nl