Vergoeding gebitsprothese (kunstgebit)

Indien meerdere tanden of kiezen ontbreken in je gebit, kan een (partiële) gebitsprothese (kunstgebit) uitkomst bieden. Een kunstgebit wordt ook wel een uitneembare prothese genoemd. Hoe wordt een gebitsprothese geplaatst? En tot op welke hoogte komen de kosten hiervan via je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking?

Wat kost een kunstgebit?

De tarieven voor het vervaardigen en plaatsen van een kunstgebit zijn vastgelegd in de zogenaamde P-codes.

CodeOmschrijvingTarief 2022
a.Gedeeltelijk kunstgebit
P01*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 91,26
P02*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 182,51
P03*Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 249,44
P04*Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 340,69
b.Volledig kunstgebit
P20*Volledig kunstgebit bovenkaak€ 182,51
P21*Volledig kunstgebit onderkaak€ 243,35
P22*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 395,45
P23*Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 121,68
c.Toeslagen
P40Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 65,70
P41Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 30,42
P42Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 60,84
P43Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 36,50
P44Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 82,13
P45Toeslag immediaat kunstgebit€ 15,21
P46Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 48,67
P47Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18,25
P48Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€ 91,26
P49Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 60,84
d.Aanpassingen bestaand kunstgebit
P60Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 42,59
P61Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€ 42,59
P62*Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 85,78
P63*Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 86,39
P64*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 74,83
P65*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 77,87
P66*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 170,35
P67Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 30,42
P68*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,25
P69*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,67
P70*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,25
P71*Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,67
P72*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,67

Wat is het nut van een gebitsprothese (kunstgebit)?

Het ontbreken van een aantal tanden of kiezen bemoeilijkt allereerst natuurlijk het kauwen en bijten op eten. Daarnaast kan het ook spraakproblemen opleveren. Een andere belangrijke reden is cosmetisch van aard, een kunstgebit kan je een mooie glimlach teruggeven. Ten slotte kan het ook scheefgroei van de overige tanden voorkomen.

Hoe wordt een gebitsprothese geplaatst?

Er kan allereerst onderscheid worden gemaakt tussen volledige en partiële prothesen. Een volledige prothese vervangt als het ware je hele gebit, in het geval alle tanden en kiezen ontbreken. Een partiële prothese is een kunstgebit op maat die de ruimte opvult waar een aantal tanden of kiezen ontbreken. Laatstgenoemde prothese wordt gemaakt van of een kleine plaat kunsthars dat wordt bevestigd aan je bestaande gebit of via een uitneembare frameprothese (deze gedeeltelijke prothese wordt via een metalen frame verankerd door middel van een kliksysteem op je bestaande gebit).

Om het kunstgebit passend te maken, zal allereerst een gebitsafdruk worden gemaakt. Aan de hand van deze afdruk zal een tandtechnicus een gipsmodel vervaardigen. Dit model wordt vervolgens in je mond gepast om de kaakposities vast te stellen, om het kunstgebit in een later stadium zo af te stellen dat de tanden goed op elkaar sluiten. Een volledige gebitsprothese ofwel kunstgebit heeft een gehemelteplaat (bovenkaak) of hoefijzervorm (onderkaak).

Hierop volgend zal een proefprothese worden vervaardigd. Deze zal door je tandarts in je mond worden gepast. Hij zal onder meer willen weten of de prothese goed aanvoelt en er goed uitziet. Indien dit allemaal in orde is, zal de tandtechnicus de prothese compleet afwerken. Pas op dat moment zal je tandarts de nodige tanden en kiezen trekken. Zo loop je niet gebitsloos over straat en beschermt de prothese als het ware als een verband de wonden ontstaan door de noodzakelijke tandextractie.

Vergoeding door je zorgverzekering

Vanuit je basisverzekering krijg je 75% van de kosten voor een kunstgebit vergoed. Bepaalde zorgverzekeraars hebben prijsafspraken met zorgverleners, het kan zijn dat bij dergelijke gecontracteerde zorgverleners zelfs 100% van het gecontracteerde tarief wordt vergoed. Als je een kunstgebit of implantaat nodig hebt, wordt dit onder dezelfde voorwaarden vergoed.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is 25% van de kosten. Wil je ook een vergoeding ontvangen voor dit deel van de kosten? In dat geval kan je een aanvullende verzekering afsluiten.

Eigen risico

Omdat de kosten voor een kunstgebit vanuit het basispakket worden vergoed, geldt het verplicht eigen risico. Dit is het deel van de zorgkosten dat voor eigen rekening komt. In 2024 is het eigen risico vastgesteld op €385,-. Je betaalt het eigen risico eenmalig. Heb je al eerder andere zorgkosten gemaakt die onder het eigen risico vallen? Dan betaal je alleen het resterende deel.

Aanvullende verzekering

De eigen bijdrage van 25% kan je vergoed krijgen via een groot aantal van de aanvullende tandartsverzekeringen. Je krijgt dan een bepaald percentage van deze kosten vergoed tot een bepaald maximumbedrag.

Vergelijk alle tandartsverzekeringen

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl