Vergoeding kaakcorrectie

Een behandeling door middel van een beugel wordt doorgaans ingezet om een onregelmatige stand van tanden en/of kiezen te verbeteren. Als dit echter niet helemaal tot het gewenste resultaat leidt door een afwijkende stand van je boven- en/of onderkaak, is een chirurgische kaakcorrectie een oplossing. Hoe ziet het hele traject voorafgaand, tijdens en na de operatie er uit? En worden alle kosten gedekt door je verzekering?

Wanneer is een kaakcorrectie nodig?

Een kaakcorrectie wordt zoals gezegd uitgevoerd bij een afwijkende stand van de boven- en/of de onderkaak. Na een correctie kunnen slikken, spraak, lipsluiting, kauwen en afbijten verbeteren. Bij pijn en problemen met kauwen kan een bezoek aan de gnatholoog uitkomst bieden. Het kan voorkomen dat je in het dagelijks leven gehinderd wordt door je uiterlijk, door de stand van je kaak/kaken. In zo’n geval is een cosmetische kaakcorrectie wellicht ook de beste oplossing. Ook mensen die last hebben van een chronisch slaapapneusyndroom kunnen baat hebben bij een kaakcorrectie.

Wat gebeurt er precies bij een kaakcorrectie?

De eerste stap is het in kaart brengen van je gebit, kaken en aangezicht. In bijna alle gevallen vindt dit allemaal plaats bij een orthodontist die gebruikmaakt van foto’s en gebitsmodellen en jouw situatie aan de hand daarvan onderzoekt. De orthodontist meet je eerst een beugel aan om in de boven- en onderkaak je tanden in een rij te zetten zodat ze goed op elkaar passen. Er zijn maar weinig situaties waarin in het voortraject van de kaakcorrectie geen bezoek aan de orthodontist nodig is.

De precieze uitvoering van de operatie ligt aan het probleem. Is er sprake van een te kleine onderkaak? Dan wordt de onderkaak gespleten en vervolgens naar voren geschoven. Is de onderkaak te groot, dan wordt de kaak na het splijten juist naar achteren geplaatst. Het probleem kan ook met de bovenkaak te maken hebben. Als dit het geval is wordt een botsnede voor de bovenkaak gemaakt en wordt de kaak daarna in de gewenste stand gezet.

De operatie neemt, afhankelijk van het te behandelen probleem, doorgaans één tot enkele uren in beslag. Qua ziekenhuisopname moet je rekening houden met een tijdsduur van eén tot twee dagen.

Nazorg

Doorgaans ervaren de meeste mensen na een kaakcorrectie weinig pijn. Een opgezet gezicht kan wel een bijwerking zijn, maar dit houdt vaak slechts enkele dagen aan. Vanzelfsprekend wordt er voor een goede manier van pijnbestrijding gezorgd. Wat belangrijk is na de ingreep, is dat de kaakdelen zonder problemen weer aan elkaar kunnen groeien. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van kleine titanium plaatjes en schroefjes die zonder problemen in je lichaam kunnen blijven zitten. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk om de eerste zes weken gepureerd voedsel te eten, kauwen is absoluut verboden die periode.

Vergoeding door verzekeraars

Vergoeding van kaakchirurgie en de daarbij behorende ziekenhuisopname valt altijd onder de basisverzekering. Voorwaarde is wel dat je via een verwijzing bij de kaakchirurg terecht bent gekomen. Dit loopt altijd via huisarts, tandarts of medisch specialist. Omdat deze zorg onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico.

Zorgverzekeringen vergelijken

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl