Vergoeding röntgenfoto’s

De gezondheid van het gebit kan door je tandarts niet altijd van buiten worden beoordeeld. Om deze reden, met het oog op een doeltreffende diagnose en om moeilijk zichtbare gebitsproblemen tijdig op te merken, maken tandartsen röntgenfoto’s. Op deze foto’s kan je tandarts letterlijk door je gebit heen kijken, in en tussen alle tanden en kiezen. Hierdoor kunnen afwijkingen worden opgemerkt, bijvoorbeeld een ontsteking of gaatje in je gebit. Ook kan de gehele kaak worden bekeken, waaronder het kaakbot en eventuele verstandskiezen. Hoe wordt een röntgenfoto gemaakt, welke soorten zijn er en hangt hier een risico aan? En wat zijn de kosten? Worden deze vergoed vanuit de zorgverzekering?

Verzekeraars die röntgenfoto’s vergoeden in 2024

Alle meeverzekerde kinderen tot 18 jaar krijgen, via de polis van hun ouders, de röntgenfoto’s vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hier geldt echter één uitzondering: de röntgenfoto’s voor orthodontie.

Voor alle volwassenen geldt dat een aanvullende tandartsverzekering kan worden afgesloten om een vergoeding te krijgen voor het maken van röntgenfoto’s. In onderstaand tabeloverzicht kan je de vergoeding van verschillende zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

Tarieven röntgenfoto’s

Wat kosten de diverse röntgenfoto’s bij de tandarts of andere mondzorgspecialist? De tarieven van röntgenfoto’s vinden we terug in de X-codes.

CodeOmschrijvingTarief 2022
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 17,03
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,78
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 73,01
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 73,01
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 26,77
X24Maken en beoordelen schedelfoto€ 32,85
X34Beoordelen schedelfoto€ 24,34
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 206,85
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 60,84

Hoe wordt een röntgenfoto gemaakt bij de tandarts?

Een röntgenfoto wordt door de tandarts zelf of assistent afgenomen. Een dergelijke foto wordt alleen gemaakt indien de tandarts dit nodig acht voor zijn diagnose. Röntgenfoto’s worden om deze reden niet beschouwd als overbodige luxe en kunnen gebitsproblemen juist tijdig inzichtelijk maken. Op deze manier kunnen de klachten een halt worden toegeroepen en voorkom je onnodige tandartskosten in de toekomst.

Het röntgenapparaat (in een houder ingepakt in een hoes) wordt op het gedeelte van je gebit gericht wat onderzocht dient te worden. Gaat het om een OPT (kaakoverzichtsfoto)? Dan word je naar een aparte ruimte begeleid. Dit apparaat, waar je om stil te moeten blijven zitten je tanden op een bijtplaatje moet zetten, draait om je hoofd om de kaak volledig in beeld te brengen. Hieronder zullen de verschillende soorten röntgenfoto’s nader worden toegelicht.

Welke soorten röntgenfoto’s worden er gemaakt?

  • Solo opname: deze röntgenfoto is gericht op onderzoek van een specifieke kies of tand. Het resultaat is zichtbaarheid van de hele tand of kies: de bovenzijde, de wortels en de omgeving rondom de wortelpunten. Indien er een ontsteking bij de wortels zit kan deze tijdig worden opgemerkt.
  • Bite-wing: bij deze methode worden twee verschillende röntgenfoto’s gemaakt van je kiezen (zowel aan de linker- en rechterzijde). Op deze wijze wordt een overzichtsfoto verkregen waarop je de bovenzijde, gedeeltelijk de wortels en omliggend bot van de kiezen te zien krijgt. De bite-wing kan als een soort risico-inventarisatie worden gezien. Op basis van het resultaat bepaalt je tandarts het risico op eventuele gaatjes of andere gebitsproblemen. Normaal gesproken wordt een bite-wing eens per 2 jaar afgenomen, bij hoog risico kan dat ieder halfjaar zijn.
  • OPT (Orthopantomogram): deze röntgenfoto geeft een overzicht van het complete gebit, zowel onder- als bovenkaak. Voor een totaaloverzicht, bijvoorbeeld bij orthodontie, kan deze methode uitkomst bieden.
  • Schedelfoto: in bepaalde gevallen kan het nodig zijn een röntgenfoto te nemen van de zijkant van de schedel, om zowel de stand van je kaak als het volledige gebit ten opzichte van je schedel te bekijken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij orthodontie of bij het onderzoeken van een tandeloze onderkaak waarin implantaten dienen te worden geplaatst.
  • 3D-röntgenfoto: op het moment dat een 2D-foto onvoldoende informatie geeft, biedt een nauwkeurige 3D-röntgenfoto uitkomst via een CBTC-scan (Cone Beam Computer Tomography). Met name voor het plaatsen van implantaten wordt deze techniek toegepast, om te beoordelen of er genoeg kaakbot is of dat er bijvoorbeeld eerst nog extra tijd nodig is voor botopbouw. Ook andere zaken kunnen worden onderzocht, zoals de aanwezigheid van mogelijke ontstekingen of andere niet te plaatsen klachten. Daarnaast biedt de scan inzicht in de stand van het gebit, de ligging van de kaakbijholte, wortel- en zenuwkanalen.

Bestaan er risico’s bij het maken van een röntgenfoto?

Bij het maken van een röntgenfoto komt straling vrij, maar is deze straling eigenlijk schadelijk voor je gezondheid? Nee, er komt zo weinig straling vrij bij het maken van de foto, dat dit geen gevaar voor je gezondheid vormt. Het is zelfs te vergelijken met een lang weekend wintersport, waarbij je op grote hoogte ook met straling in aanraking komt. Ben je in verwachting en twijfel je of het maken van een röntgenfoto veilig is? Hoewel je zwanger bent, komt de straling van een röntgenfoto niet dicht bij het kind, waardoor het ongeboren kindje hier niet aan wordt blootgesteld. Het maken van een röntgenfoto is dus ook tijdens zwangerschap veilig. Geef overigens duidelijk aan bij je tandarts dat je zwanger bent, hij of zij zal hier rekening mee houden en eventueel de foto uitstellen indien gewenst.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl