Vergoeding snurken en slaapapneu

Miljoenen Nederlanders snurken. Het knorrende, zagende geluid tijdens de slaap wordt veroorzaakt door vibrerende lucht in de neus, mond en/of keel. Het wordt wel eens gezien als een genetische kwaal waar je mee moet leren leven. Vooral voor de partner kan het snurken een erg vervelende en frustrerende aandoening zijn, maar gelukkig zijn er mogelijkheden om van het snurken af te komen.

In dit artikel wordt zowel snurken als slaapapneu (korte ademstilstand) toegelicht. Hierbij komen onder andere de oorzaken en behandelmethoden aan bod. Wordt de behandeling van snurken vergoed door een aanvullende tandartsverzekering?

Tarieven ter behandeling van snurken of slaapapneu

Wat zijn de kosten van een MRA-beugel? De tarieven worden ieder jaar vastgesteld door het NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De tarieven voor het aanmeten van een MRA en bijbehorende controlebezoeken en eventuele reparatiekosten vind je in onderstaand overzicht.

CodeOmschrijvingTarief 2022
c.Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 304,19
G72Controlebezoek MRA€ 30,42
G73*Reparatie MRA met afdruk€ 48,67

Snurken en slaapapneu toegelicht

In de slaap wordt de luchtweg nauwer doordat de spieren ontspannen en de tong naar achter zakt. Door het trillen van de zachte, weke delen in de mond kan bij het ademen snurkgeluid ontstaan. Ernstige klachten van snurken kunnen op slaapapneu wijzen. Dit is het stokken van de adem tijdens de slaap gedurende enkele seconden. Door de adempauzes krijgen de hersenen onvoldoende zuurstof en door het alarmsignaal van de hersenen schrikken sommige mensen even wakker. Vooral mensen die alleen slapen kunnen zich onbewust zijn van snurken en slaapapneu, maar worden wel vermoeid en in sommige gevallen met hoofdpijn en een droge mond wakker.

Oorzaak van snurken

Snurken kan verschillende oorzaken hebben. Erfelijkheid en leeftijd spelen daarbij een rol en de kans bestaat dat naarmate je ouder wordt begint met snurken of harder gaat snurken. Onderstaand worden enkele andere oorzaken van snurken genoemd:

  • Roken;
  • Verkoudheid;
  • Allergie, zoals hooikoorts;
  • Slaapmiddelen;
  • Overgewicht;
  • Longafwijking;
  • Drinken van alcohol;
  • Te grote neus- of keelamandelen.

Hoe kom je van snurken af?

Wanneer het snurken veroorzaakt wordt door ongezonde leefgewoonten, zoals roken, overmatig alcoholgebruik of overgewicht, kunnen aanpassingen van de leefstijl uitkomst bieden. Bij sommige mensen kan een steviger hoofdkussen of het aanpassen van de slaaphouding het snurken al verminderen. Een veelgebruikte remedie is een uitneembare anti-snurkbeugel, oftewel een mandibulair repositieaparaat (MRA) welke de onderkaak naar beneden houdt. Er is tevens een beugel welke voorkomt dat de tong naar achter zakt.

Een CPAP-kapje, continue positieve luchtwegdruk, is een mondneuskapje met ademhalingsondersteuning voor mensen met longproblemen en slaapapneu. Een operatie aan de neusamandelen kan tevens een oplossing zijn.

Vaststellen van behandeling

De benodigde behandeling is afhankelijk van onder andere de oorzaak van het snurken. Er kunnen verschillende specialisten betrokken zijn bij de diagnose, zoals een KNO-arts. Speciale apparatuur kan de hersenactiviteit, het zuurstofgehalte en de ademhaling registreren. Dit slaaponderzoek wordt thuis, in een ziekenhuis of indien nodig in een gespecialiseerde kliniek uitgevoerd. De tandarts onderzoekt of een tandheelkundige behandeling het snurken of de slaapapneu kan verhelpen.

Vergoeding behandeling snurken

Een op maatgemaakte anti-snurkbeugel is behoorlijk duur. Wil je de MRA-beugel voor snurkklachten laten aanmeten? In dat geval krijg je geen vergoeding vanuit de basiszorgverzekering en ben je aangewezen op een aanvullende tandartsverzekering. Wanneer OSAS, Obstructief Slaap Apneu Syndroom, vastgesteld is door een gespecialiseerd arts kan de beugel wel vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering. Het is hierbij doorgaans van belang dat je naar een gecontracteerde leverancier gaat. In veel gevallen geldt hiervoor echter wel het eigen risico van de zorgverzekering. Bij bepaalde zorgverzekeraars krijg je het apparaat echter in bruikleen, hierdoor wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Er geldt overigens geen eigen bijdrage voor het aanmeten van een MRA-beugel.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl