Mondzorgverzekeringen

Op deze pagina kun je informatie vinden over mondzorgverzekeringen in het algemeen. Welke mondzorgverzekeringen bestaan er en hoe zijn deze opgebouwd? Er bestaan mondzorgverzekeringen in verschillende soorten en maten. In de meeste gevallen wordt mondzorg vanaf 18 jaar gedekt vanuit de aanvullende verzekering van je zorgverzekering. In bepaalde gevallen biedt de basisverzekering echter ook dekking of staat de mondzorgverzekering in zijn geheel los van de zorgverzekering.

Bij de zoektocht naar een geschikte tandartsverzekering, helpt het de verschillende soorten mondzorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Zo kun je er onder meer voor kiezen een meer of minder uitgebreide tandartsverzekering in aanvulling op je zorgverzekering af te sluiten. Bekijk hier, naast informatie over de geldende mondzorgtarieven, de mogelijkheden.

Aanvullende tandartsverzekering

In aanvulling op je zorgverzekering heb je de keuze om een tandartsverzekering, ook wel mondzorgverzekering genoemd, af te sluiten. Na je 18e worden tandartskosten namelijk nog maar zeer beperkt vergoed vanuit je basisverzekering. Het kan derhalve interessant zijn een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Deze afweging is onder meer afhankelijk van de tandartskosten die je verwacht te maken in het komende verzekeringsjaar.

De zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende tandartsverzekering een bepaald percentage van je tandartskosten. Naast dit vergoedingspercentage hanteren de zorgverzekeraars ook een maximaal vergoedingsbedrag. Het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld 80% van de kosten tot een maximum van €500,- krijgt vergoed op jaarbasis. Hoe hoger de vergoeding uit de tandartsverzekering, hoe eerder de verzekeraar acceptatievoorwaarden zal hanteren. Dat betekent dat je zorgverzekeraar eerst aan de hand van een tandartsverklaring een idee wil krijgen van de staat en gezondheid van je gebit.

Lees hier meer over de aanvullende tandartsverzekering.

Eigen Risico

Geldt er eigenlijk een eigen risico op het moment dat je de tandarts of een andere mondzorgverlener bezoekt? Voor wat betreft de basiszorgverzekering vallen bepaalde zorgkosten onder het eigen risico: het deel van de zorgkosten waar je zelf eenmalig voor opdraait. Het eigen risico is in 2017 op €385,- vastgesteld. Voor wat betreft de vergoeding van reguliere tandheelkundige kosten geldt geen eigen risico, nu deze kosten niet onder de basisverzekering vallen. Bepaalde vormen van bijzondere tandheelkundige zorg en kaakchirurgie vallen wel onder het basispakket: voor deze kosten kan het dus zijn dat je te maken krijgt met het eigen risico.

Lees meer over het eigen risico.

Eigen Bijdrage

Voor bepaalde tandheelkundige zorg die je ontvangt vanuit de basiszorgverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. De wettelijke eigen bijdrage, van overheidswege bepaald, brengt bij de verzekerde een deel van de zorgrekening voor bepaalde behandelingen of medicijnen in rekening. In de regel is dit een vast percentage of bedrag. Heb je bijvoorbeeld een kunstgebit (volledige uitneembare prothese) nodig? Voor deze tandheelkundige ingreep geldt een eigen bijdrage van 25%.

Lees meer over de wettelijke eigen bijdrage.

Losse tandartsverzekering

Op zoek naar een tandartsverzekering die los staat van je zorgverzekering? Misschien is de prijs of dekking gunstiger bij de tandartsverzekering van een andere (zorg)verzekeraar. Je kunt er dan, in veel gevallen, ook voor kiezen de aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Bij bepaalde zorgverzekeraars kun je een losse tandartsverzekering afsluiten, deze kun je dus ook zonder Nederlandse zorgverzekering afsluiten! Dit kan met name handig zijn als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, bijvoorbeeld als je werkzaam bent in het buitenland maar nog wel gewoon in Nederland woont.

Lees meer over de losse tandartsverzekering.

Tandartsverzekering 2022

Op deze pagina vind je de belangrijkste actuele veranderingen in de tandartsverzekering, waaronder de ontwikkeling van het eigen risico en de tandartstarieven.

Meer informatie lees je op de pagina veranderingen in de tandartsverzekering 2022.

Benieuwd naar de veranderingen van voorgaande jaren? Bekijk hier de pagina’s over de veranderingen in de tandartsverzekering 2021, tandartsverzekering 2020, tandartsverzekering 2019 en tandartsverzekering 2018.

Tandartsverzekering met collectiviteitskorting

Op het moment dat een tandartsverzekering door een grote groep (‘een collectief’) wordt afgesloten, kan dit voor alle leden die deel uitmaken van dit collectief een interessante korting opleveren. Een collectief kan bijvoorbeeld een werknemers-, vrijwilligers- of sportvereniging betreffen. De collectiviteitskorting geldt voor het basispakket en de aanvullende verzekeringen van je zorgverzekering. Onder deze mogelijke aanvullende verzekeringen valt ook je aanvullende tandartsverzekering. De korting ligt bij de meeste zorgverzekeraars rond de 7% op de totale premie van het basispakket.

Lees meer over de tandartsverzekering met collectiviteitskorting.

Vergoeding vanuit het basispakket

In hoeverre wordt tandheelkundige zorg vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoed? Voor kinderen tot 18 jaar wordt het overgrote deel van mondzorgkosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor bepaalde mondzorgkosten, zoals orthodontie, kan het desalniettemin interessant zijn een aanvullende (tandarts)verzekering af te sluiten. Volwassenen krijgen een zeer beperkte vergoeding vanuit het basispakket. Het gaat om bijzondere ingrepen, bijvoorbeeld indien je als volwassene te kampen hebt met een groei- of ontwikkelstoornis aan je kaak of gebit. Voor reguliere tandartskosten biedt het basispakket, vanaf 18 jaar, dus geen uitkomst meer. Je dient in dat geval voor een vergoeding van tandartskosten een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Meer informatie over de vergoeding tandartszorg vanuit het basispakket.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl