Praktische informatie

Op deze pagina vind je praktische informatie rondom je tandarts(verzekering) in de ruimste zin van het woord. Wat komt er allemaal kijken bij het kiezen van een tandartsverzekering? Ook andere handige praktische informatie met betrekking tot onder meer het vinden van een tandarts bij jou in de buurt, doorverwijzing, spoedgevallen, hygiëne en veiligheid in de tandartspraktijk en informatie over het BIG en andere kwaliteitsregisters kan je op deze pagina raadplegen.

Begrippenlijst mondzorg

De tandheelkundige wereld staat bol van vaktechnische en ingewikkelde begrippen. Zo zijn er een aantal behandelingen, specialismen en afkortingen waarvan je misschien helemaal niet weet wat deze betekenen.

Bekijk hier onze begrippenlijst mondzorg.

BIG-register

Via de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) zijn alle Nederlandse tandartsen verplicht zich in te schrijven in het BIG register. Dit kwaliteitsregister waarborgt de kwaliteit van de door tandartsen geleverde mondzorg. Tandartsen worden via deze registratie gescreend op kennis en vaardigheden. Ook kan je, indien je tandarts mogelijk een waarschuwing, berisping of schorsing heeft ontvangen, dit in het BIG register terug vinden.

Lees hier meer over het BIG-register.

Goedkopere tandartszorg

Sinds juli 2015 zijn de tandartstarieven gedaald met gemiddeld 5%. Met name veelvoorkomende behandelingen, zoals de periodieke controle, het vullen van een gaatje of tandextractie zijn in kosten gedaald. Uitschieter is echter het aanbrengen van een implantaat: deze kosten zijn met ruim 19% gedaald.

Lees meer over goedkopere tandartszorg.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is in 2007 opgericht. Een tandarts kan zich hier voor aanmelden en wordt opgenomen in het register als hij of zij aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Als patiënt kun je het gebruiken bij je keuze voor een bepaalde tandarts.

Lees meer over onder andere de gestelde normen op de pagina Kwaliteitsregister Tandartsen.

Meldpunt klachten

Begin december 2015 is op initiatief van het ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) een meldpunt in het leven geroepen waar zowel mondzorgverleners zelfs als patiënten een klacht kunnen indienen over de tandartsverzekering. Voor patiënten kan het hierbij bijvoorbeeld gaan om onduidelijke en weinig transparante wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden. Wat betreft zorgverleners kan bijvoorbeeld de klacht bestaan dat er een te grote bemoeienis is van zorgverzekeraars met de behandelwijze: deze stoel is echter gereserveerd voor de mondzorgverleners zelf.

Lees hier meer over het meldpunt klachten.

Netto vergoeding

De netto vergoeding van je tandartsverzekering is het bedrag wat je overhoudt na aftrek van de kosten die je op jaarbasis kwijt bent aan het betalen van je premie. Stel je voor: je tandartsverzekering vergoed voor 100% je tandartskosten tot maximaal €250,- per jaar. Je betaalt hiervoor €10 per maand premie, wat op jaarbasis neerkomt op €120,- euro. Je netto vergoeding is dan €250 – €120 = €130,-. Als je tandartskosten naar verwachting hoger zijn dan de premie die je op jaarbasis gaat betalen, dan is het afsluiten van een tandartsverzekering geen slecht idee.

Lees hier meer over de netto vergoeding.

Noodfonds tandartskosten

Bij een financiële noodsituatie is het in Nederland mogelijk om uit de brand te worden geholpen door een noodfonds. Dit is tevens mogelijk voor een tandartsbehandeling. Het benaderen van het noodfonds voor tandartskosten kan door een huisarts, maatschappelijk werker, bank of een andere organisatie gedaan worden. Je kunt als particulier dus niet zelf bij het fonds aankloppen.

Lees hier meer over de netto vergoeding.

Ongevallendekking

Je valt en naast kleerscheuren en blauwe plekken is er een tand uit de mond. Wat een pech! De kosten bij een dergelijk ongeval kunnen flink oplopen en worden voor volwassenen bijna nooit vanuit de basisverzekering vergoed. Een ongevallendekking kan hierbij uitkomst bieden en de kosten vergoeden.

Lees hier meer over de ongevallendekking.

Second opinion

In het geval van een second opinion wordt het advies van een andere tandarts dan de eigen tandarts gevraagd. Het is mogelijk dat de tandarts zelf vraagt om de mening van een collega tandarts. Daarentegen kan het voorkomen dat je zelf geen goed gevoel hebt bij het oordeel of het voorgestelde behandelplan. In dit geval kun je een tweede diagnose aanvragen waarbij een onafhankelijke tandarts met een frisse blik de situatie bekijkt.

Lees hier over de kosten, vergoeding en meer van een second opinion.

Spoedgevallen

Soms heb je last van enorme kiespijn of komt je tand ineens los te zitten. Ook kan het gebeuren dat bijvoorbeeld je vulling ineens los raakt. Wanneer is er nou sprake van een spoedgeval? En waar kun je terecht met jouw spoedgeval als de tandarts zelf niet aanwezig is? Als je vervolgens behandeld wordt, wordt dit dan eigenlijk wel vergoed door jouw verzekeraar? Op de pagina spoedgevallen kun je meer lezen over de normale gang van zaken bij een spoedgeval en welke kosten de verzekeraar dekt op de pagina over spoedgevallen.

Lees hier meer over spoedgevallen.

Tandartsverzekering kiezen

Een tandartsverzekering kiezen en afsluiten is geen eenvoudige opgave. De voorwaarden en de gewenste dekking kunnen per verzekeraar behoorlijk verschillen. Op deze pagina proberen wij je een aantal handvatten te geven bij het maken van de keuze voor een tandartsverzekering. Stel jezelf de volgende vragen: verwacht je veel tandartskosten te maken het komende jaar? Hoe hoog wil je de dekking? En wil je de tandartsverzekering bij je eigen zorgverzekeraar aanhouden of wil je overstappen? Aan de hand van deze vragen stel je jezelf in staat een bewuste keuze te maken voor een (nieuwe) tandartsverzekering.

Lees meer over het kiezen van een tandartsverzekering.

Tandarts vinden

Ga je binnenkort verhuizen of ben je om een andere reden op zoek naar een nieuwe tandarts? Op deze pagina vind je een aantal handige aandachtspunten bij de zoektocht naar een nieuwe tandarts bij jou in de buurt. Hoe kan je bijvoorbeeld de reputatie en betrouwbaarheid van een praktijk achterhalen? En hoe kan je online een tandarts vinden? Ten slotte is afstand een belangrijk aandachtspunt: bespaar tijd en geld door een tandarts in de buurt te zoeken.

Lees hier meer over het vinden van een tandarts.

Nuttige informatie? Deel deze pagina online

Copyright 2017 Tandartsverzekering.nl