Mondzorg

De vergoeding van mondzorg kan per patiëntgroep verschillen. Daarnaast is het belangrijk dat (de intensiviteit van) mondzorg aansluit op de persoonlijke omstandigheden van patiënten. Bepaalde groepen patiënten, zoals gehandicapten, hebben de specialistische zorg bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde nodig. Op deze pagina worden per patiëntgroep belangrijke aandachtspunten bij de mondzorg beschreven. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre eventueel bijzondere behandelkosten vanuit het basis- of aanvullende pakket van de zorgverzekering worden vergoed.

Alleenstaande

Als alleenstaande (ouder) bepaal je op basis van de staat van je gebit de meest passende tandartsverzekering. Heb je nog kinderen onder de 18 jaar? Deze vallen ook onder de polis van je tandartsverzekering en zijn gratis meeverzekerd voor de meeste veelvoorkomende tandartskosten.

Lees meer over de specifieke mondzorg voor een alleenstaande.

Diabetici

Personen met een te hoge bloedsuikerspiegel zijn extra vatbaar voor tandvleesontstekingen. Tijdens een verminderde functie van de witte bloedcellen, wat het geval is bij een te hoog bloedsuiker, krijgen bacteriën in de mond de ruimte om zich te nestelen en vermenigvuldigen op je tandvlees. Het gevolg is rood, gevoelig en opgezwollen tandvlees. Om een tandvleesontsteking te voorkomen, is het derhalve van groot belang de bloedsuikerspiegel in de gaten te houden.

Lees meer over de specifieke mondzorg voor diabetici.

Echtparen

Als echtpaar kan je samen op één polis wat betreft de zorgverzekering. Dit kan voordelen hebben als bijvoorbeeld jij of je partner collectiviteitskorting kan krijgen. Normaliter kunnen tandartsverzekeringen niet worden gedeeld: gebitszorg is natuurlijk ook erg persoonlijk. Desalniettemin biedt verzekeraar Zorg & Zekerheid een gedeelde tandartsverzekering. Gebruikt één van de partners niet het complete vergoedingsbedrag, dan kan de ander hier gebruik van maken.

Lees meer over de specifieke mondzorg voor echtparen.

Gehandicapten

Patiënten die lijden aan een motorische-, meervoudige- dan wel verstandelijke handicap hebben mondzorg op maat nodig. In Nederland zijn diverse Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) te vinden. De tandartsen werkzaam in deze centra zijn specialisten, via postdoctoraal onderwijs opgeleid om met (angstige) gehandicapten te werken. Indien de gehandicapte patiënt in een instelling voor verblijf en behandeling woont, worden de behandelkosten via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vergoed. Is dit niet het geval? Dan dienen gehandicapten, ouder dan 18 jaar, een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Meer lezen over de mondzorg voor gehandicapten.

Gezinnen

Tijdens een uitje met het gezin naar de dierentuin, bioscoop of een verjaardag wordt doorgaans meer gelachen dan wanneer je met het gezin naar de tandarts gaat. Toch kan het erg praktisch en prettig voor zowel ouder als kind zijn om er een familiebezoek van te maken. Het is voor een gebit in de groei erg belangrijk om geregeld op controle te gaan. De kosten voor jongeren onder de 18 jaar worden gedekt vanuit de zorgverzekering van de ouders. Volwassenen hebben daarentegen een aanvullende tandartsverzekering nodig om een vergoeding te kunnen ontvangen.

Meer lezen? Dat kan op de specifieke pagina over mondzorg voor gezinnen.

Verblijf in het buitenland

Indien je op vakantie bent of om een andere reden tijdelijk in het buitenland verblijft, kan je te maken krijgen met (spoedeisende) tandheelkundige kosten. Het kan ook zijn dat je een tandheelkundige behandeling wilt ondergaan in het buitenland. Tot 18 jaar worden spoedeisende tandheelkundige kosten vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Vanaf 18 jaar komen deze kosten niet vanuit het basispakket van de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking. Om een vergoeding te ontvangen voor tandartskosten in het buitenland, al dan niet spoedeisend, kan je bij diverse zorgverzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten.

Lees meer over mondzorg in het buitenland.

Jongeren onder de 18 jaar

Kinderen onder de 18 jaar hebben nog geen eigen zorgverzekering: tot hun 18e levensjaar vallen zij onder de zorgverzekering van hun ouders. Het grootste deel van de tandartskosten komt vanuit het basispakket van de zorgverzekering van de ouders voor vergoeding in aanmerking. Voor bepaalde bijzondere tandheelkundige ingrepen kan het echter wel verstandig zijn dat de ouders een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor orthodontie. De meest voorkomende tandartskosten worden dus gewoon vergoed: het gaat onder meer om de periodieke controle, het vullen van een gaatje of het verwijderen van tandsteen.

Lees meer over mondzorg voor jongeren onder de 18 jaar

Mensen met psychische problemen

Het is belangrijk je gebit goed te verzorgen, ook als je psychische problemen hebt. Door een psychische aandoening kan het voorkomen dat je niet goed voor je gebit zorgt, de tandarts niet (vaak genoeg) bezoekt en je gebitsproblemen niet worden aangepakt. Tandartsen beschikken over veel kennis naast hun eigen specifieke vakgebied en het is zeker niet gek om jouw problemen te bespreken met je tandarts. Misschien komt wel aan het licht dat je psychische problemen en je gebitsproblemen meer met elkaar te maken hebben dan je dacht.

Lees meer over mondzorg voor mensen met psychische problemen

Patiënten die chemotherapie ondergaan

Chemotherapie leidt bij veel kankerpatiënten tot gebitsproblemen. De chemo heeft niet direct invloed op de gezondheid van je tanden, echter worden je slijmvliezen en dus je speeksel wel aangetast. Hierdoor kunnen gemakkelijker ontstekingen in je mond ontstaan met als gevolg gebits- of tandvleesproblemen.

Lees meer over mondzorg voor patiënten die chemotherapie ondergaan

Senioren

Met de jaren is niet alleen je lichaam, maar ook je gebit aan verandering onderhevig. Niet alleen eetgewoonten, maar ook slijtage maken regelmatige controle van de gezondheid van je gebit belangrijk. Dit geldt ook voor ouderen met een kunstgebit om te kunnen controleren of het kunstgebit goed is bevestigd en of het tandvlees nog in gezonde staat verkeert. Daarnaast is er een tandarts-specialist die zich richt op (kwetsbare) senioren die kampen met andere gezondheidsproblemen: de geriatrie tandarts.

Lees hier meer over mondzorg voor senioren

Zwangere vrouwen

Het is natuurlijk te allen tijde belangrijk je gebit goed te verzorgen, tijdens zwangerschap is je gebit echter extra kwetsbaar. Als gevolg van de zwangerschap ontstaan schommelingen in de hormoonspiegel. Tandvleesontstekingen liggen om die reden veel sneller op de loer. Het kan daarom tijdens de zwangerschapsperiode zeker geen kwaad regelmatiger een bezoek aan je mondzorgverlener te brengen.

Houd zelf ook de gezondheid van je gebit in de gaten, let op symptomen als gezwollen, teruggetrokken, bloedend of rood tandvlees. Ook vervelende smaakjes of slecht ruikende adem zijn indicatoren van een eventuele (startende) ontsteking. Tussen de tweede en achtste maand lopen vrouwen overigens het meeste risico, meld de zwangerschap bij je mondzorgverlener om extra tips en ondersteuning bij de gebitsverzorging te ontvangen. Benieuwd naar een aantal andere tips met betrekking tot mondverzorging tijdens je zwangerschap?

Lees meer over mondzorg voor zwangere vrouwen

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl