Zorginstanties

De informatie op deze pagina heeft betrekking op enkele instanties omtrent de kwaliteit van zorgverleners en tandartsverzekeringen. Daarnaast wordt het noodfonds voor financiële steun bij mondverzorging toegelicht.

BIG-register

Via de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) zijn alle Nederlandse tandartsen verplicht zich in te schrijven in het BIG register. Dit kwaliteitsregister waarborgt de kwaliteit van de door tandartsen geleverde mondzorg. Tandartsen worden via deze registratie gescreend op kennis en vaardigheden. Ook kan je, indien je tandarts mogelijk een waarschuwing, berisping of schorsing heeft ontvangen, dit in het BIG register terug vinden.

Lees hier meer over het BIG-register.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is in 2007 opgericht. Een tandarts kan zich hier voor aanmelden en wordt opgenomen in het register als hij of zij aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Als patiënt kun je het gebruiken bij je keuze voor een bepaalde tandarts.

Lees meer over onder andere de gestelde normen op de pagina Kwaliteitsregister Tandartsen.

Meldpunt klachten

Begin december 2015 is op initiatief van het ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) een meldpunt in het leven geroepen waar zowel mondzorgverleners zelfs als patiënten een klacht kunnen indienen over de tandartsverzekering. Voor patiënten kan het hierbij bijvoorbeeld gaan om onduidelijke en weinig transparante wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden. Wat betreft zorgverleners kan bijvoorbeeld de klacht bestaan dat er een te grote bemoeienis is van zorgverzekeraars met de behandelwijze: deze stoel is echter gereserveerd voor de mondzorgverleners zelf.

Lees hier meer over het meldpunt klachten.

Noodfonds tandartskosten

Bij een financiële noodsituatie is het in Nederland mogelijk om uit de brand te worden geholpen door een noodfonds. Dit is tevens mogelijk voor een tandartsbehandeling. Het benaderen van het noodfonds voor tandartskosten kan door een huisarts, maatschappelijk werker, bank of een andere organisatie gedaan worden. Je kunt als particulier dus niet zelf bij het fonds aankloppen.

Lees hier meer over het noodfonds tandartskosten.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl