Collectieve korting op tandartsverzekering

Door in een collectief verzekeringen af te sluiten worden er behoorlijke kortingen op de zorgverzekering bedongen. Werknemers en leden van diverse organisaties komen in aanmerking voor een collectiviteitskorting op de zorgverzekering. Ook bestaat de mogelijkheid collectiviteitskorting te ontvangen via een zogenaamd open collectief, bijvoorbeeld United Consumers of PMA. Bij deze collectiviteiten kan iedereen zich kosteloos aanmelden. Op het moment dat je een collectieve zorgverzekering afsluit kun je overigens nog steeds je eigen zorgverzekeringspakket samenstellen.

Hoe werkt collectiviteitskorting op de zorgverzekering?

Door de verzekeraars worden afspraken gemaakt met verschillende werkgevers en organisaties. Een collectief koopt verzekeringen op grote schaal in waardoor verzekeraars korting kunnen geven op de premie. Deze korting wordt doorberekend naar de klant: deze profiteert uiteindelijk van de collectiviteitskorting. Leden, klanten en werknemers van collectieven kunnen korting krijgen op de basisverzekering en in de meeste gevallen ook op aanvullende verzekeringen.

Ben je lid van bijvoorbeeld een patiëntenvereniging, sportvereniging of –bond of andere organisatie? Informeer bij deze organisaties naar eventuele afspraken met verzekeraars en de mogelijkheid om collectiviteitskorting te krijgen. Een andere mogelijkheid is te onderzoeken of jouw organisatie of vereniging een collectiviteitsnummer heeft gepubliceerd. Bij het afsluiten van je zorgverzekering kun je dit collectiviteitsnummer invullen en wordt direct de korting voor je berekend.

Welke voordelen heeft een (aanvullende) collectieve zorgverzekering?

Naast kortingen op het basispakket van je zorgverzekering en eventuele aanvullende zorgverzekeringen bieden bepaalde verzekeraars ook aanvullende korting op bepaalde hulpmiddelen. Bij hulpmiddelen kun je onder meer denken aan korting op de aanschaf van brillen of lenzen, een ooglaseringbehandeling, vergoeding van de kosten van lidmaatschap bij je sport- of patiëntenvereniging of andere zorghulpmiddelen.

Geldt de collectiviteitskorting ook voor de tandartsverzekering?

Bij de meeste verzekeraars zal de collectiviteitskorting ook over de aanvullende tandartsverzekering berekend worden. Gemiddeld krijg je met een collectieve zorgverzekering 5% korting op de premie van de basisverzekering. Je kunt daarmee zo’n €60-€80 op jaarbasis besparen.

Over het algemeen is de korting op aanvullende zorgverzekering zelfs nog hoger. Deze korting ligt gemiddeld rond de 10% en kan in sommige gevallen zelfs oplopen tot zo’n 15%! Een tandartsverzekering is in feite een aanvullende zorgverzekering. Indien de verzekeraar de collectiviteitskorting over de aanvullende zorgverzekeringen ook over de tandartsverzekeringen berekend, kom je dus in aanmerking voor extra collectiviteitskorting.

Geldigheid collectiviteitskorting

Wissel je van werkgever of ben je ontslagen? Of heb je het lidmaatschap opgezegd bij je sportvereniging? In dat geval vervalt de collectiviteitskorting die je ontvangt op basis van je werknemerschap of lidmaatschap bij de vereniging. Je dient deze wijziging zelf te melden bij je zorgverzekeraar. Het kan zijn dat je zorgverzekeraar in dat geval een alternatieve collectieve verzekering aanbiedt. Mogelijk kun je ook via je nieuwe werkgever collectiviteitskorting krijgen.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl