Tandartsverzekering 2020

Nu Prinsjesdag achter de rug is en de NZA een voorspelling over de tandartstarieven voor 2020 bekend heeft gemaakt, kunnen we voorzichtig de balans opmaken wat betreft de de tandartsverzekering voor het komende jaar. De verwachting is dat de premies net zoals vorig jaar over het algemeen iets zullen gaan stijgen, de vergoedingen voor de mondzorg blijven over het algemeen waarschijnlijk gelijk. Dit kunnen we pas met zekerheid zeggen als ook alle zorgverzekeringen hun nieuwe premies en polissen hebben gepresenteerd. Lees hieronder wat er wel allemaal al bekend is.

Wat verandert er in 2020?

Er vinden binnen de zorgverzekering een aantal veranderingen plaats. Op het gebied van tandheelkundige en orthodontische zorg heeft de NZa voor komend jaar de volgende veranderingen aangekondigd op het gebied van de vergoedingen:

 • Prestatie J87 wordt toegevoegd voor het plaatsen van een tijdelijke kroon op een immediaat geplaatst implantaat. Ook de bijbehorende nazorg valt onder deze code.
 • Prestatie J35 ‘grondig submucosaal reinigen implantaat’ wordt toegevoegd. Onder deze code valt het behandelen van een ernstige ontsteking van de weefsels rond een implantaat.
 • Prestatie T84 is opgesteld voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis.
 • Prestatie M80 en M81 worden toegevoegd, deze codes zijn voor de behandeling van witte vlekken op de tanden, micro invasieve infiltratie.
Of deze behandelingen ook door de zorgverzekering vergoed worden, hangt af van welke tandartsverzekering is afgesloten. Welke codes vergoed worden door welke tandartsverzekering, wordt waarschijnlijk eind november bekend.

Verplicht eigen risico wordt niet verhoogd

Het kabinet wijzigt het eigen risico niet, al eerder werd dit toegezegd door het kabinet.

Eigen risico

 • 2014 – € 360,-
 • 2015 – € 375,-
 • 2016 – € 385,-
 • 2017 – € 385,-
 • 2018 – € 385,-
 • 2019 – € 385,-
 • 2020 – € 385,-

Gaan de tandartstarieven stijgen?

Tandartsrekening trending_up

De NZa heeft de nieuwe tandartstarieven nog niet bekend gemaakt, wel is al aangegeven dat de tarieven voor de tandheelkunde en orthodontie per 1 januari 2020 met 1,7 procent zullen stijgen. Dit is minder dan afgelopen jaren, maar helaas dus wel een stijging. Vanuit de zorg is gepleit om de tandartskosten weer op te nemen in de basisverzekering, dit verzoek is niet ingewilligd.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2020 Tandartsverzekering.nl