Eigen bijdrage

Bij bepaalde zorgkosten die je maakt bij de tandarts kan het zijn dat je een wettelijke eigen bijdrage dient te betalen. Deze bijdrage dient niet verward te worden met het eigen risico. Net als bij het eigen risico, kan ook hier onderscheid worden gemaakt tussen mondzorg vergoed vanuit de basiszorgverzekering en mondzorg vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering.

  • Voor mondzorg, vergoed vanuit je aanvullende (tandarts)verzekering, geldt geen eigen bijdrage.
  • De eigen bijdrage geldt alleen voor bepaalde mondzorg uit je basispakket.

Wat houdt de wettelijke eigen bijdrage in?

De eigen bijdrage wordt bepaald door de Nederlandse overheid. Bij sommige vormen van zorg dien je een vast percentage van de zorgkosten zelf te betalen, bijvoorbeeld 20% van de kosten van een bepaald medicijn. In tegenstelling tot het eigen risico is de eigen bijdrage niet eenmalig. Elke keer als je een medicijn aanschaft waarvoor een eigen bijdrage geldt, dien je dus zelf bij te dragen in de kosten. Vallen deze zorgkosten ook onder je eigen risico? Dan betaal je na aftrek van de eigen bijdrage over het resterende bedrag nog eigen risico.

Tandheelkundige zorg met eigen bijdrage

Voor welke tandheelkundige zorg uit het basispakket van je zorgverzekering wordt een eigen bijdrage gehanteerd? Indien je 18 jaar of ouder bent, geldt een eigen bijdrage voor:

Behandeling Eigen bijdrage
Volledig uitneembare gebitsprothesen (kunstgebitten) voor zowel onder- als bovenkaak 25% eigen bijdrage
Onderkaak 10% eigen bijdrage
Bovenkaak 8% eigen bijdrage
Tandheelkundige zorg dat kan worden geschaard onder bijzondere tandheelkunde indien deze zorg niet direct in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp De eigen bijdrage is afhankelijk van de ontvangen zorg. Informeer voor de hoogte van de eigen bijdrage bij je mondzorgverlener

Voorbeeld: vergoeding volledig uitneembare gebitsprothese

Je hebt een volledig uitneembare gebitprothese nodig. Voor een dergelijke behandeling geldt een verplichte eigen wettelijke bijdrage van 25% van de factuurkosten. Over het resterende bedrag dien je het verplichte of vrijwillige eigen risico te betalen. De kosten die na aftrek van de eigen bijdrage en het eigen risico overblijven worden vanuit je basisverzekering vergoed. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Stel: een volledig uitneembare prothese kost €1.000,-. Over dit bedrag dient een eigen bijdrage van 25% te worden betaald: €250,-. Het bedrag wat resteert, €750,-, komt voor vergoeding in aanmerking vanuit je basiszorgverzekering. Over dit bedrag dien je echter nog eigen risico te betalen, mits je het eigen risico nog niet geheel hebt verbruikt voor het betreffende verzekeringsjaar. In 2017 is het eigen risico op €385,- vastgesteld. Indien je het eigen risico nog volledig dient te betalen, krijg je in totaal €750 – €385 = €365,- vergoed voor je kunstgebit vanuit het basispakket van je zorgverzekering.

Vergoeding eigen bijdrage

Bij bepaalde verzekeraars is het mogelijk via je aanvullende tandartsverzekering de kosten voortvloeiende uit je eigen bijdrage vergoed te krijgen. Over het algemeen geldt dat je de kosten van de eigen bijdrage vergoed krijgt tot maximaal het afgesloten verzekerde bedrag.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl