Vergoeding tandartsenzorg vanuit het basispakket

Tot je 18e krijg je tandartskosten voor het grootste deel vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Een aanvullende tandartsverzekering die je via je ouders kunt afsluiten kan onder omstandigheden toch interessant zijn, bijvoorbeeld voor de vergoeding van orthodontiekosten. In het artikel tandartsverzekering onder de 18 jaar wordt daar verder op ingegaan. In dit artikel wordt de vraag beantwoord welke tandartskosten je na je 18e vanuit de basisverzekering vergoed krijgt.

Welke tandartskosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Volwassenen krijgen tandartskosten maar zeer beperkt vergoed vanuit het basispakket. Het betreft voornamelijk een aantal bijzondere behandelingen. In de volgende situaties worden de gemaakte tandartskosten vanuit je basisverzekering vergoed:

Groei- of ontwikkelingsstoornis

Je hebt als verzekerde een ernstige ontwikkelings- of groeistoornis of een andere verworven afwijking aan de mond of kaak. Het kan onder meer gaan om een oligodontie, kaakorthopedische afwijking of een schisisafwijking.

Lichamelijke of geestelijke aandoening

In geval van een lichamelijke of geestelijke aandoening die niet-tandheelkundig van aard is. Het betreft de uitoefening van normale tandheelkundige hulp onder bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan extreme angst voor de tandarts, patiënten met een bewegingsstoornis, spasme of epilepsie, patiënten die gedragswetenschappelijke begeleiding nodig hebben of slechts onder narcose kunnen worden behandeld.

Andersoortige medische ingreep

Je dient een andersoortige medische ingreep te ondergaan. Het resultaat daarvan is medeafhankelijk van een tandheelkundige behandeling.

Daarnaast worden de volgende zaken vergoed:

  • Tandheelkundige chirurgische ingrepen, uitgevoerd door een in het BIG-register ingeschreven kaakchirurg.
  • Aan een tandheelkundige chirurgische ingreep kan een röntgenonderzoek voorafgaan. Deze kosten worden ook vanuit het basispakket vergoed.
  • Voor zowel de boven- als onderkaak wordt een uitneembaar kunstgebit vergoed.

Vergoeding orthodontie

Orthodontie wordt slechts vergoed indien dit nodig is in verband met een zeer ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis. Het dient te gaan om een zeer ernstige afwijking waarbij de diagnose en de behandeling mede door andere disciplines dan tandheelkundige dient te worden uitgevoerd.

Verplicht eigen risico en eigen bijdrage

Het verplichte eigen risico geldt voor bepaalde zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket, de tandheelkundige zorg valt daar ook onder. Het eigen risico is vastgesteld op €385,-. Het eigen risico betaal je eenmalig, heb je dus meer dan €385,- aan zorg ontvangen die onder het eigen risico valt, dan krijg je deze zorg in het vervolg volledig vergoed.

De eigen bijdrage geldt slechts voor een uitneembare volledige prothese. Je dient in dat geval 25% van de kosten zelf te betalen.

Aanvullende tandartsverzekering

Wil je ook andere tandartskosten vergoed krijgen, zoals de reguliere periodieke controle, mondhygiëne, het trekken van tanden of kiezen of het vullen van een gaatje? In dat geval kun je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2023 Tandartsverzekering.nl