Orthodontist

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde gericht op de behandeling van scheefstand van het gebit. De orthodontist begeleidt de ontwikkeling en groei van je tanden, kiezen en kaak. Met name kinderen worden veel behandeld bij de orthodontist, toch zien we ook steeds meer volwassenen de stap naar deze tandarts-specialist zetten. De introductie van onzichtbare of transparante beugels heeft hier onder meer toe bijgedragen. Waarom bezoek je de orthodontist? Welke behandelingen voert de orthodontist zoal uit en in hoeverre wordt orthodontie vergoed vanuit de aanvullende of basiszorgverzekering? Deze en andere vragen komen in dit artikel uitvoerig aan bod.

Direct vergoedingen orthodontie vergelijken

Waarom bezoek je de orthodontist?

Er kunnen verschillende redenen zijn om de orthodontist te bezoeken. Met name als er sprake is van scheve tanden of kiezen in je gebit, tanden die niet goed zijn doorgegroeid, functioneringsproblemen van je gebit of overbeet. Deze problematiek zie je vaak bij jonge gebitten, hoewel ook volwassenen op latere leeftijd nog de orthodontist kunnen bezoeken. Wanneer is het eigenlijk een goed moment om je kind een beugel te laten aanmeten?

Orthodontie voor jongeren

Pas nadat het melkgebit is gewisseld en doorgaans vlak voor de groeispurt. Eventuele afwijkingen kunnen dan nog effectief worden aangepakt. Dit moment zal door je tandarts worden bepaald, je krijgt dan een verwijsbrief om een afspraak te maken bij de orthodontist. Orthodontie op jonge leeftijd heeft als voordeel dat je met rechte tanden en kiezen het gebit beter kan schoonpoetsen. Daarnaast is natuurlijk een stralende lach met een recht gebit mooi!

Orthodontie voor volwassenen

Het is nooit te laat voor orthodontie. Ook als volwassene kan je prima terecht bij de orthodontist met dezelfde gebitsproblemen als jongeren. Wellicht zie je het niet zitten op latere leeftijd nog met een buitenboord- of slotjesbeugel te moeten rondlopen? Dat is tegenwoordig niet per se meer nodig, er bestaan inmiddels verschillende effectieve transparante of onzichtbare beugels. Deze zijn bovendien uitneembaar, waardoor het gebit bovendien goed schoon kan worden gehouden.

Welke behandelingen voert de orthodontist uit?

Je ontvangt eerst informatie over alle behandelmogelijkheden en zal te horen krijgen of behandeling noodzakelijk is. Afhankelijk van je specifieke gebitsproblemen zal de orthodontist onder meer de volgende behandelingen uitvoeren:

 • Het creëren van een behandelplan;
 • Het maken van zowel kleuren- als röntgenfoto’s van je gebit en gezicht;
 • Afname van een afdruk van je gebit om hier vervolgens een gipsmodel van te kunnen maken;
 • Onderzoek naar eventuele afwijkingen aan je gebit of in je kaak;
 • Het aanbrengen van een beugel;
 • Behandelingen ter bewaking van de voortgang en eventuele bijsturing.

Werkt de orthodontist ook samen met andere specialisten?

Uiteraard werkt de orthodontist samen met je tandarts. Ook indien het bijvoorbeeld nodig is de kaak te corrigeren naast het dragen van een beugel, werkt de orthodontist samen met de kaakchirurg.

Wat kost een beugel?

Afhankelijk van de behandelingsduur en het soort beugel, ligt de gemiddelde prijs tussen de tweeduizend en drieduizend euro. De tarieven worden niet door de orthodontist zelf bepaald: deze worden van overheidswege door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) voorgeschreven.

Vergoeding orthodontist zorgverzekering

Orthodontie wordt over het algemeen niet vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Alleen op het moment dat er sprake is van een ernstige groei- of ontwikkelstoornis aan je gebit, mond of kaak komt deze mogelijkheid om de hoek kijken. Voor de vergoeding van orthodontie is het nodig een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Waar moet je op letten?

 • De vergoeding geldt vaak voor de gehele verzekeringsduur. Dat betekent dat je een maximumbedrag eenmalig kan besteden aan orthodontie, bijvoorbeeld €1.500,-, gedurende de verzekerde periode.
 • Let op het vergoedingspercentage en welke behandelingen er precies onder de vergoeding van de aanvullende verzekering vallen.
 • Wachttijd: veel zorgverzekeraars hebben een wachttijd ingesteld alvorens je van de vergoeding gebruik kan maken. Meestal is deze wachttijd een jaar. Dat betekent dat je eerst een jaar premie dient te betalen voor de aanvullende zorgverzekering met dekking voor orthodontie.
 • Eventuele medische keuring: het kan zijn dat je verzekeraar eerst je gebit wil laten onderzoeken alvorens je toe te laten tot de aanvullende zorgverzekering.
 • Er geldt geen eigen risico: de vergoeding voor orthodontie komt niet uit het basispakket maar uit je aanvullende zorgverzekering.
 • Op het moment dat je besluit over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, kan je de vergoeding voor orthodontie opnieuw krijgen. Je dient in dat geval wel eerst te worden toegelaten tot de aanvullende verzekering.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl