Biologische tandartsen en -mondhygiënisten

Bio tandheelkunde, ook wel bio-energetische of bio-holistische tandheelkunde genoemd, is een vorm van mondzorg waarbij gebitsproblemen mede in verband worden gebracht met de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarbij neemt het gebruik van biologisch, lichaamsvriendelijk materiaal in de tandheelkunde een centrale rol in. In dit artikel lees je meer over deze bijzondere vorm van tandheelkunde en de vergoeding van bio-behandelmethoden vanuit je (aanvullende) zorgverzekering.

Bekijk direct de vergoeding van behandelkosten bij de biologische tandarts of mondhygiënist: Vergoedingen bio-tandheelkunde vergelijken

Filosofie achter bio-tandheelkunde

In de biologische tandheelkunde wordt uitgegaan van een holistische benadering: dat betekent dat lichamelijke klachten en mondklachten als vervlochten geheel met elkaar in verband worden gebracht. De staat van je gebit heeft zijn weerslag op je algehele gezondheid en vica versa. Zo wordt onder meer gekeken naar het verband tussen:

 • Diverse klachten, bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn of darmklachten door toepassing van amalgaam (kwik) vullingen en ander belastende tandheelkundige materialen of middelen;
 • Spijsverteringsproblemen met klachten aan je gebit (je maag- en darmkanaal start immers in de mond);
 • Problemen aan je tandvlees met problemen aan je immuunsysteem;
 • Hoofdpijn met de stand van je kaak en stress;
 • Gewrichtsklachten met kaakontstekingen.

Werkwijze biologische mondzorgverlener

Een biologische tandarts houdt zich gewoon bezig met normale tandheelkundige behandelingen, zoals het vullen van gaatjes en periodieke controles: het verschil zit hem in de werkwijze. De bio-tandarts werkt met een alles overkoepelende, kritische blik op materiaalgebruik en behandelmethoden en stemt de behandeling af op de persoon in zijn geheel.

Materiaalkeuze

Er wordt met zorg gekeken naar lichaamsvriendelijk, vrijwel in alle gevallen metaalvrij, niet-allergene en niet-giftige materialen en verdovingstechnieken. Amalgaam en fluoride worden derhalve vermeden. Biologische tandartsen kunnen, om vast te stellen hoe je lichaam reageert op bepaalde materialen, gebruik maken van diverse testmethoden, bijvoorbeeld bloedtests (zware metalen) of kinesiologie.

Holistische benadering

Er wordt verder gekeken dan alleen het gebit en het oplossen van materiële gebitsproblemen: ook persoonlijke, energetische en psychisch-emotionele factoren worden bij de diagnose betrokken. Met deze alles overstijgende, holistische benadering wordt getracht gebitsproblematiek doelgericht én bij de kern aan te pakken.

Complementaire geneeswijzen

Bepaalde biologische mondzorgverleners maken ook gebruik van complementaire geneeswijzen in aanvulling op de mondzorg: je kan hierbij onder meer denken aan acupunctuur, homeopathie of neuraaltherapie.

Behandeling bij de biologisch mondzorgverlener

Hoe ziet het behandeltraject bij een biologische mondzorgverlener eruit? Bij de biologische tandarts, kan je net als bij de reguliere tandarts, terecht voor normale tandheelkundige zorg, echter met een holistische inslag. In de biologische tandheelkunde is er onder meer bijzondere aandacht voor het:

 • Veilig verwijderen van amalgaanvullingen (deze bestaan voor meer dan 50% uit kwik en geven bij het nuttigen van voedsel, warme dranken en poetsen van je tanden giftige kwikdampen af die op hun beurt andere lichamelijke klachten kunnen veroorzaken);
 • Vermijden van het gebruik van chemische fluoride (bij bepaalde biologische mondzorgverleners);
 • Aanvullende behandelingen, waaronder het gebruik van homeopathische medicijnen (bijvoorbeeld Bach Bloesem), NEI-, Integra-, bioresonantie therapie, acupunctuur of een VEGA test.

Intake

Om de behandeling op jouw persoonlijke situatie af te kunnen stemmen, zal een intakegesprek en kennismakingsgesprek plaatsvinden. Het kan zijn dat je zonder klachten en idee van de behandelmethoden de biologisch tandarts bezoekt: in dat geval kan de mondzorgverlener het een en ander toelichten met betrekking tot de werkwijze. Het behandelconcept wordt besproken, je kan je eigen verwachtingen en zorgbehoefte kenbaar maken en kijken of de biologische aanpak je aanspreekt. Net als bij de reguliere tandarts zal een globaal gebitsonderzoek plaatsvinden inclusief röntgenonderzoek indien noodzakelijk.

Het kan zijn dat je gevraagd wordt een holistische vragenlijst (behandelcode C22) in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst worden onder meer je lichamelijke gezondheid, klachtenpatroon en mondverzorgingsgewoonten onderzocht. Indien je geïnteresseerd bent in een behandeltraject, kan een indicatief behandelplan inclusief kostenplaatje worden opgesteld.

Vervolgbehandeling

De vervolgbehandeling en het eventueel noodzakelijke aanvullende onderzoek is afhankelijk van de benodigde en gewenste mondzorg. Bij de vervolgbehandeling kan naast traditioneel mondonderzoek ook gebruik gemaakt worden van bio-energetische tests. Met deze test kan onder meer het verband tussen bepaalde lichamelijke klachten en je gebit worden vastgesteld. Een voorbeeld van een dergelijke bio-energetische test is: Mindlink/Preventtest van Dr. Johan Lechner. Hierbij wordt onderzocht op welk vlak gebitsproblematiek zich kan afspelen. Onderscheid wordt gemaakt tussen:

 • Het energetische vlak: bijvoorbeeld verstoring van de meridiaan;
 • Het materieel vlak: hoge amalgaambelasting, tekorten aan bepaalde mineralen of vitaminen of intolerantie van bepaald voedsel.
 • Psychisch/emotioneel vlak: tandenknarsen of –klemmen, migraineaanvallen, stress- of burn-outverschijnselen.

Andere tests waar mogelijk gebruik van kan worden gemaakt om bijvoorbeeld de belasting van bepaalde materialen op het lichaam te testen zijn de Oligotest voor de belasting van toxische zware metalen (deze test brengt bovendien mineraalwaarden in kaart) of de Melisatest voor de detectie van metaalallergie.

Vergoeding (aanvullende) zorgverzekering

In hoeverre worden bio-tandheelkundige behandelmethoden eigenlijk vergoed vanuit de (aanvullende) zorgverzekering? In onderstaand tabeloverzicht zullen de voor de biologische tandheelkunde karakteristieke onderzoeks- en behandelmethoden de revue passeren.

Behandeling Behandelcode Tarief Vergoeding
Invullen holistische vragenlijst C22, schriftelijke medische anamnese €21,00 Ja, vanuit de aanvullende zorg- of tandartsverzekering
Uitgebreid onderzoek om het behandelplan op te kunnen stellen C28 €99,46 Ja, vanuit de aanvullende zorg- of tandartsverzekering
Vervangen amalgaam vulling V-codes (afhankelijk van type vulling) Afhankelijk van het type vulling Ja, vanuit de aanvullende zorg- of tandartsverzekering
Ozon (Tri-zuurstof) Afhankelijk van de nodige zorg en zorgverlener Geen vergoeding
Stoorveldbehandeling Afhankelijk van de nodige zorg en zorgverlener Geen vergoeding
T-scan Afhankelijk van de nodige zorg en zorgverlener Geen vergoeding
Zirconium implantaten Afhankelijk van de zorgverlener Vergoeding onder dezelfde voorwaarden als titanium implantaten
Neuraaltherapie Afhankelijk van de nodige zorg en zorgverlener Afhankelijk van de nodige zorg en zorgverlener Ja, bij veel verzekeraars vanuit de aanvullende zorgverzekering (alternatieve geneeswijzen)
Oligoscan Doe navraag bij je tandarts Geen vergoeding
Melisatest Doe navraag bij je tandarts Geen vergoeding

info_outlineTarieven 2020

Duidelijk wordt dat de bio tandheelkunde, daar waar overlap plaatsvindt met de reguliere mondzorg, veelal vanuit je aanvullende verzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Een groot deel van de alternatieve behandelvormen komen niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Voor het bestek van dit artikel voert het te ver door de vergoeding van alle mogelijke complementaire behandelmethoden te bespreken. Ben je op zoek naar de vergoeding van een specifieke aanvullende behandelmethode? Informeer bij je biologische mondzorgverlener of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Ixorg

Aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen beperken de vergoeding van tandartskosten tot bepaalde behandelcodes. Veel behandelmogelijkheden bij de biologisch mondzorgverlener vallen om deze reden buiten de boot. Desalniettemin kan de maandelijkse premie behoorlijk oplopen indien je een ruime dekking afsluit. Een alternatief om zelf te sparen voor je tandartskosten is door de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) in het leven geroepen. Lees hier meer over het initiatief: Ixorg.

Nuttige informatie? Deel nu deze pagina

Copyright © 2024 Tandartsverzekering.nl